SAAREMAA ON ÜKS KIIREMINI ARENENUD KALAKASVATUSREGIOONE EESTIMAAL

Ösel Harvest OÜ


Ösel Harvest OÜ on Saaremaal Pihtlas tegutsev retsirkulatsiooni süsteemi kasutav kalakasvatus, oleme kalakasvatajate tootjateühistu Ecofarm liikmed, mille kaasaegne tootmistsehh asub Audrus.

OÜ Piscor


Piscor OÜ forellifarm on retsirkulatsioonisüsteemiga ehk suletud veekasutusega kalakasvandus. Tehnoloogia võimaldab kalakasvatus korraldada vooltootmise põhimõttel, tagades stabiilse varustamise värske kalaga kogu aasta vältel. Ettevõte on “mehitatud” professionaalse, kalakasvatuse hariduse ja kogemusega personaliga. Tegemist on suurima ja uusimaga kolmest Eestis asuvast sisetingimustesse loodud kalakasvatusest.

Kalatalu Härjanurmes


Kalakasvandus asub 74 ha suurusel heakorrastatud maa-alal, s.h. tiikide veepinda on ca 41 ha. Kõik tiigid on täielikult isetühjenevad ja tiikide veevarustus toimub 99,9% isevoolselt. Veel rohelisemat energiakasutust enam ei saa olla, kuna veevarustuseks ei kasutata pumpasid, generaatoreid, elektriliine ega alajaamasid, pole energia kadusid. Kalasõnnik eraldatakse veest pidevalt ning muudetakse tõhusaks, rammusaks kompostiks.

Ösel Aquafarms OÜ


Projekteerimisel olev moodsaim merevee korduvkasutusega kalakasvatus.