Koolis on positiivne atmosfäär ja töötajad abivalmis. Väga hästi oli organiseeritud ka gruppide vahetus.

Keeleõpe välismaalastele Keeleõpe Koolituskeskus Dialoog on keeleõppega tegelenud juba 30 aastat alates See aeg on andnud meile piisava kogemuse, et pakkuda oma õpilastele kvaliteetset täiendusõpet.

Meil saab õppida auditoorselt eesti, inglise, saksa, vene, soome, rootsi, norra, taani, prantsuse, hispaania, itaalia keelt.

Keeleõpe välismaal

Skype abil on võimalik õppida peale nimetatute veel paljusid muid keeli nagu poola, ungari, türgi, jaapani, hiina, armeenia, gruusia ja veel palju muid keeli. Dialoogi eesti keele õpetajate kvalifikatsioon on kinnitatud Haridus- ja Teadusministeeriumi ja Keeleinspektsiooni poolt, samuti on Dialoogile välja antud eesti keele õpetamiseks koolitusluba. Teiste keelte õpetamine on Majandusregistris registreeritud. Inglise, saksa, vene ja eesti keelt on võimalik õppida kuuel tasemel, vastavalt Euroopa keeleõppe raamdokumendi keeleoskuse tasemetele — A1, A2, B1, B2, C1, C2.

Teisi keeli võivad Liikme suuruse kups suurus õppima algajad tasemel A1, veidi õppinud tasemel A2 ja kesktaseme õppijad tasemel B1.

Õppija soovist lähtudes võime korraldada õpet ka kõrgematel tasemetel, kuid Harjutus simulaator, kuna komplekteerida rühma tasemetele B2, C1 ja C2 võrdsete oskuste ja vajadustega on üsna raske.

Ühe taseme õppekavad koosnevad mitmest moodulist.

Inglise keele valimine tulevad

Õppekavad Õppematerjalid on tänapäevased ja aitavad luua põnevat õppeprotsessi. Õpetajad kasutavad ka mitmesuguseid lisamaterjale, kuna igas klassis on võimalik kasutada internetti, valida vajalik materjal ja demonstreerida seda klassis ekraanil. Kasutame oma töös eesti keele õpetamiseks eesti autorite õpikuid, ajalehti, ajakirju, samuti külastame õppijatega eestikeelseid teatrietendusi ning kasutame muid õppematerjale ja õppevorme.

Õppematerjalid võõrkeelte õpetamiseks toome sisse Suurbritanniast, Saksamaalt, Venemaalt, Itaaliast ja Prantsusmaalt — riikidest, kus õpetatav keel on kasutusel emakeelena. Samuti on Dialoogis on olemas laias valikus erialase keele õpikuid.

Keeleteadlane: ka «masu» võib varsti sõnaraamatusse jõuda Miks vahel soovitatakse lühikese mugandsõna asemel pikka kohmakat omasõna?

Meil on välja töötatud õppekavad ja kinnitatud õppekorralduse alused ning õppetingimusedmillega tuleks tutvuda enne koolituse valikut. Lisame lepingule maksegraafiku, mille alusel võib maksta õppeteenustasu osade kaupa kogu kursuse jooksul kuni 9 korrani. Tavaliselt toimub tasumine üks kord kuus. Õppetunnid toimuvad mugavates ning kaasaegse tehnikaga varustatud ruumides.

Koolituskeskusel on Tartus neli õppeklassi, Narvas samuti neli õppeklassi, Tallinnas on õppeklasse kolm. Pakume õppijatele ka kohvi või teed.

Meie ruumid Meil on mitmesuguseid soodustusi nii eraisikutele kui ka ettevõtetele, õpilastele, peredele, üliõpilastele ja püsiklientidele.

Veebis keele muutmine

Meie koolituskalender on mitmekesine, kindlasti leiate sealt endale midagi vajalikku ja huvitavat. Enamik kursusi algab põhiliselt septembris, kuid erinevaid kursusi Inglise keele valimine tulevad algamas aastaringselt — õpihimu ei valda inimest mitte ainult sügisel! Individuaalne keeleõpe Kui olete tööalaselt väga hõivatud või töötate vahetustega ning seetõttu pole Teil võimalik regulaarselt rühmatundides osaleda, on meie juures võimalus õppida ka individuaalselt.

Eesti Gümnaasiumides on saksa keele õpe teinud viimase kümne aastaga läbi drastilise languse, tehes üha enam teed inglise keelele. Samal ajal aga on ülikooli filoloogiat õppima läinud noorte inglise keele tase kehvem kui varem.

Eriti sobib individuaalne kursus inimestele, kes soovivad õppida spetsiaalselt neile koostatud programmi järgi. Iga rühma ainekavas on teemasid, mis ei pruugi huvi pakkuda igale osavõtjale. Samuti on grammatika aspekte, mis mõnele osalejale huvi ei paku, kuid mida teised peavad vajalikuks.

Individuaalõppe korral otsustate Teie ise mida, kui palju ja millise intensiivsusega soovite õppida.

Kas inglise keel tõrjub eesti keele välja? : Õpetajate Leht

Õpetaja pühendub ainult Teile ja juhib enim tähelepanu just nendele keeleõppe tahkudele, mis on Teie jaoks kõige olulisemad. Individuaalselt saab õppida inglise, eesti, vene, soome, saksa, prantsuse, hispaania, itaalia, norra, rootsi, taani ja läti keelt ning raamatupidamist. Individuaaltunnid toimuvad tavaliselt meie koolituskeskuse ruumides Teile sobival ajal.

Inglise keele valimine tulevad

Korraga tuleb tellida individuaalõppe puhul vähemalt 20 ak. Tunnid toimuvad mahus 2 akadeemilist tundi korraga ning õppija otsustab, kas ta osaleb tundides ühel korral nädalas ning koolitus kestab 10 nädalat või soovib ta õppida iga päev ning kahe nädalaga läbitakse kõik 20 tundi või toimuvad tunnid mõne muu sagedusega.

Esimesel vestlusel koolituste korraldajaga selgitatakse välja õppija keeleõppe vajadused. Testi ja vestlusega määratakse tema keeleoskuse tase, selgitatakse välja tema senine õppimiskogemus, hoiakud ja harjumused ning valitakse välja sobivad õpikud. Oluline on teada, kui mitu tundi päevas või nädalas võib õppur õppimisele pühendada. Sellele toetudes koostab õpetaja õppuri individuaalse tööplaani vähemalt 20 tunni ulatuses. Keeleõpe Skype abil Viimastel aastatel väga nõutav inividuaalne õppevorm Skype abil, kus ei ole vaja elada õpetajaga samas linnas ja isegi mitte samas riigis.

Eesti Keeletehnoloogia 2017 keeletarkvara päev 2/3

Skype abil võib õppida vahepeal komandeeringu või puhkuse ajal — sel juhul tavaline auditoorne töö asendatakse teatud perioodil tööga Skype vahendusel. Dialoogis õppis saksa keelt õpilane Võrust õpetajaga keelekandjaga Tallinnast; Tartu neiu omandas soome keele õpetajaga Soomest; Moskvas elav inimene tellis Dialoogis eesti keele tunnid Skype-is Tallinnas elava õpetaja juures.

Selline õpetamise vorm areneb kiiresti, kuna sel juhul ei kulu aega ja raha transpordile. Samuti sobib see hästi inimestele, kelle liikumisvõimalused on piiratud mõlemapoolselt — nii õpilasel, kuid ka õpetajal. Peame oluliseks, Suurenda oma liiget, kasutades laiendaja õppijatel oleksid kasutada tänapäevased õppematerjalid.

Enamasti saavad õpilased originaalmaterjalid — õpiku, töövihiku, mõnel kursusel ka CD. Keel on pidevas muutumises, mistõttu pöörame suurt tähelepanu keeleõppematerjalide ja meetodite ajakohasusele ja värskusele. Keeleõpe asutustes Kui ettevõte soovib koolitada korraga mitut Inglise keele valimine tulevad, oleks otstarbekam ja mugavam teha seda ettevõtte oma ruumides.

Inglise keele valimine tulevad

Meie õpetaja tuleb firmasse ise kohale ning õpilastel ei kulu aega tundidesse sõitmiseks. Sel viisil saab õppida kõiki Dialoogis õpetatavaid keeli.

Enne koolituse algust, juba esimesel kohtumisel ettevõtte esindajate ja õppima asujatega teeme keeletestid, et õpilased taseme järgi rühmadesse jagada. Korralik eeltestimine võimaldab moodustada asutusel väiksed 3 — 5 õppijat ja suuremad õppijat rühmad vastavalt nende oskustele ja vajadustele, mis annab koolitusele väga kõrge tulemuse.

Keeleteadlane: ka «masu» võib varsti sõnaraamatusse jõuda

Seejärel koostame tundide graafiku ning kuulame ära firma ja õppijate soovid keeleõppe üksikasjade osas. Õppematerjalid valime vastavalt õppijate eesmärkidele ja Inglise keele valimine tulevad keeleoskusele.

Sageli on ettevõte huvitatud eelkõige töötajate ametialase keeleoskuse täiendamisest. Meil on kasutada lai valik tänapäevast erialast keeleõppematerjali. Kui õppijatele on vajalik tööalane suhtlemine võõrkeeles, siis kasutame õppematerjale, mis on mõeldud just aktiivse suhtlemise arendamiseks. Tundide aeg ja maht on kokkuleppelised.

Kui ettevõte on huvitatud keeleõppe tulemustest, siis testime õpilasi kursuse lõpus.

Inglise keele valimine tulevad

Enne koolituse algust sõlmime ettevõttega lepingu, vajaduse korral ka iga õppijaga eraldi. Tasuda võib ettevõte või iga õppija ise.

Inglise keele valimine tulevad

Töötajate koolitamise eest võib firma tasuda osade kaupa. Kui õppijad maksavad ise, on samuti võimalik tasuda mitmes osas.

Ülikoolidesse pürgijate võõrkeelteoskus on aastatega vähenenud

Koolitustasu võib jagada ka firma ja õppija vahel. Meie Juhatused liige võib tellida nii Tartus, Tallinnas kui Narvas asuv ettevõte, samuti oleme kursusi teinud väiksemates asulates nende linnade lähedal.

Tartust, Tallinnast või Narvast väljaspool asuv ettevõte maksab lisaks koolitusele ka õpetaja sõidukulud.

  1. Kuni mitu aastat saate liikme suurendada
  2. Keele valimine 6. klassis
  3. Kas inglise keel tõrjub eesti keele välja?

Mis peamine — keele õppimine toimugu rõõmuga! Kontaktandmed Kui soovite registreerida kursusele või küsida nõu, võtke meiega ühendust tööpäevadel kell 9.

  • Kuidas suurendada rippuvad munn
  • Keeleõpe - Dialoog AS
  • Veebis keele muutmine - Android - Google'i konto Abi

Dialoogi bürood: Tartus Turu 9, tel.