Väävel, magneesium ja kaltsium. Rethinking Musical Modernism, proceedings of the International conference held fom October 11 to 13,

Järgmine nr. Erandina on käsitsi parandatud autorite nimed, pealkirjad ja pildiallkirjad. Täpsuse aste sõltub mitmest asjaolust: väljaande trükikvaliteedist, mikrofilmi kvaliteedist skaneerimise hetkel, kujunduse elementidest, skannerist, aga ka OCR tärgituvastuse tarkvarast.

Ka paberi kehv kvaliteet, väike trükk, erinevad fondid, mitme veeru erinev paigutus, või kahjustunud lehed võivad mõjutada OCR tekstituvastuse tulemust ning seeläbi otsitulemust.

Kas on voimalik laiendada elementi valku

Reinhold Brinkmann Esmajoones peaksime tegema selgeks, mida terminid tähendavad ja kas oskussõnaline aparatuur on vajalik. Kas sõna on suuteline kehastama muusika olemust?

Arvan, et muusikateose tõlkimine sõnalisse lausungisse on usaldusväärne üksnes siis, kui suudab hakkama saada muusikalise fenomeni sees toimivate seoste korrastamise ja nähtavale toomisega.

Teisiti öeldes, oskussõna peaks toimima märksõnana, mille kaudu võib teose tähenduse üles leida ja dekodeerida.

Järgmine nr. Erandina on käsitsi parandatud autorite nimed, pealkirjad ja pildiallkirjad. Täpsuse aste sõltub mitmest asjaolust: väljaande trükikvaliteedist, mikrofilmi kvaliteedist skaneerimise hetkel, kujunduse elementidest, skannerist, aga ka OCR tärgituvastuse tarkvarast. Ka paberi kehv kvaliteet, väike trükk, erinevad fondid, mitme veeru erinev paigutus, või kahjustunud lehed võivad mõjutada OCR tekstituvastuse tulemust ning seeläbi otsitulemust. Reinhold Brinkmann Esmajoones peaksime tegema selgeks, mida terminid tähendavad ja kas oskussõnaline aparatuur on vajalik.

Kuid on ka teine küsimus: kas seda nõndanimetatud märksõna on võimalik laiendada ka selliste tehniliste elementide tähistamisele, mis põhinevad täpsusel ega sisalda tõlgendust? Või kas oskussõnaline aparatuur saab seletada ka teose stilistilisi, sotsiaalseid ja ajaloolisi vahekordi? Ning kust kulgeb piir teose väga hoolika kirjelduse ja loova verbaalse tõlgenduse vahel? Ehkki selle akordi struktuur on väga tavaline, pole tänapäevani päris selget ja ühemõtte- list tõlgendust sellele XIX sajandi muusikas uuenduslikuna mõjunud kujundile.

Teach every child about food - Jamie Oliver

Eeskätt tekib küsimus, kas teatud mõiste võib erinevatel ajastutel olla ühesuguse tähendusega või muutub tähendus vastavalt selle ajastu sisestele muutustele, kuhu ta satub? Kas Tristani akordi võib pidada mõisteks kui terminiks? Jah, võib, kuna see mitte üksnes ei osuta piirjoonele, vaid ka selle ületamisele ja teeb kunstilise iseärasuse vastuvõetavaks ja arusaadavaks.

Isegi kobara või klastri mõiste osutab piirile klassikalis-romantilise ja modernistliku Kas on voimalik laiendada elementi valku vahel.

Loodus- ja täppisteaduste valdkond

Kuigi klastri olemus võib olla Ivesi, Weberni, Bartóki, Stravinski ja Ligeti loomingus täiesti erinev, jääb siiski kehtima selle mõiste kui vertikaalse tekstuuri üldine tähendus seal, kus puudub vähimgi akordistruktuuri tunnus. Ehkki varasemate ajajärkude muusika on küllaltki mitmekesine, oli selle aluseks siiski järjekindel süntaks ja regulaarne grammatika, mida saadi väga hästi ka usaldusväärsete terminitega seletada. Nõnda saame rääkida gregooriuse laulustiili monoodiast keskajal, prantsuse-flaami polüfooniast renessansi ajal, homofooniast baroki ajal, tonaalsusest klassikalis-romanti-lisel perioodil või dodekafooniast XX sajandi esimesel poolel.

Kuid just ajal, mil enamik heliloojaid juba järgibki oma loomingus seoseid, mida ei puuduta süntaks, muutub uue muusika verbaalne vahendamine keeruliseks. Saksa helilooja Mathias Spahlinger on väitnud [ühes oma kompositsioonifilosoofilises tekstis M. Nii nagu klassikalist sonaadivormi saab tõlgendada küllaltki erinevalt Mozarti, Haydni, Beethoveni, Schuberti või Schumanni muusikas, on oma sügavalt tähenduselt erinev ka Boulezi, Stockhauseni, Nono või Lachen manni loomingu postseriaalne organisatsioon.

Ilmselgelt, teatud idioomid ilmuvad välja igal ajajärgul ja iga silmapaistva helilooja loomingus, kes loob omaenese sageli unikaalse ehk kordumatu süntaktilise korrapära. Selleks peab olema varustatud termi- noloogiaga, mille peamine ülesanne on teha need idioomid vastuvõetavaks. Esteetiliste suundade ja heliloojate individuaalse stiili tohutu mitmekesisus tänapäeval moodustab avara probleemide ringi. Klassikalise analüüsi traditsiooniliste tähendustega sarnanev puhas terminoloogia ei ole enam võimeline tegema otsuseid uut moodi kujundlikes tingimustes.

  1. Taimedele vajalikud toitained[ muuda muuda lähteteksti ] Taimetoiteelement on keemiline element, mis on tähtis taime kasvamiseks ja arenemiseks ning mida ei ole võimalik asendada mõne teise keemilise elemendiga.
  2. Это может быть небезопасно.
  3. Все остальное было снесено движением, и обнажился упрямый корпус, который не поддался ни времени, ни разрушительным силам природы.
  4. Intiimsed tooted suurendamiseks
  5. Kuidas suurendada munn ja video
  6. Куда больше людей, -- чем вы можете себе представить, предприняли такое же вот подземное путешествие, и почти всегда они оказывались людьми выдающимися, которые, приходя в Лиз, приносили с собой нечто ценное.

Enamgi veel, kuna muusikaasjatundjate kitsalt spetsialiseerumine killustab kogu valdkonda, muutub uue muusika defineerimine järjest raskemaks. Seetõttu püüavad muusika autorid ise meile vastu tulla. Proovides oma muusikat seletada, juurutavad heliloojad uusi mõisteid või pöörduvad metafooride poole. Kas aga selliseid eneserefleksioone saab kasutada definitsioonikategooriatena ka teaduslik-muusikalises analüüsis?

Või peab siin uurija looma eriomase mõisteaparatuuri, millega saab teatavaks teha ka teistsuguste ja üksteisest erinevate kunstiliste perspektiivide saladusi?

Brinkmann hoiatab, et sellisel juhul võivad autorid hakata ise valima ja enesele kindlustama asukohti muusikaajaloos ja nõnda mõjutada ka retseptsiooni või sellega isegi manipuleerida.

Toit peab kindlasti olema mitmekesine ja tervislik, me peame tarbima palju erinevaid toite ja jooke. Toit peab olema süsivesikuterikas, ent samas kindlasti vähese rasvasisaldusega. Spordiga tegeleja toit peaks sisaldama erinevaid valkusid, sisaldama küllaldaselt vett. Päevane energiakogus võiks jaguneda 5 - 6 toidukorra vahel. Kiirtoit ei ole tervisespordiga tegelejale soovitav, sest sisaldab: 1.

Kõigest sellisest hoolimata tuleks siiski heliloojate sisendusi tõsiselt võtta. Eneserefleksiivsed tendentsid, mis said alguse Teise maailmasõja järgsel perioodil, laienesid veelgi postmodernistlikul ajajärgul. Isegi kui heliloojad on kaldunud kasutama pentsikuid sõnamoodustisi, eriomast fraseoloogiat ja tundmuste kirjeldusi, ka metafoore, ei tohiks unustada, et paljud uued ideed, mida on väljendatud esmakordselt metafooride abil, on hiljem mõistetena kindlalt kinnitunud mingi uue kunstilise süsteemi konteksti.

Teiselt poolt, metafoorid ongi mõnel juhul ainus võimalus teose olemust kirjeldada. Nimetused, mis ilmusid Kõik need autorid kasutavad metafoori, et kirjeldada algupärast kompositsiooniideed, kuid eeskätt selleks, et vihjata uut laadi keerukale helikooslusele kui holistlikule vormile.

Elementide keemia

Ta defineerib fikseeritud ja muudetavaid, sirgjoonelisi ja käänulisi, regulaarseid ja ebaregulaarseid välju. Selline metafoor omandab edaspidi aktuaal- suse eriti postmodernistlikul ajajärgul. Täiesti erinevaSee kõik moodustab tänapäeval arvestatava Hea liikme liikme suurus. Täiesti erinevatesse valdkondadesse loodus, ühiskond, bioloogia, astronoomia jt kuuluvad metafoorid, protsessid ja sündmused on omavahel seotud ja täiendavad üksteist, nagu väidab bulgaaria filosoof ja semiootik Ivan Mladenov.

Uues ja isestruktureerivas heliulatuses omandavad kõlaprotsessid ruumilise dimensiooni ehk mõõtme. Teised muusikalised parameetrid, nagu meloodia, harmoonia ja rütm, on samuti sellesse lülitatud. Tema käsitus subjekti ja energia samasusest hüperaegruumis tundub väga moodsana.

Kas on voimalik laiendada elementi valku teooria järgi on muusikaheli sfääriline nähtus ja kujutab kosmilist ühendit paljudest heliringidest, mis liiguvad kontsentri- liselt.

Taimede toitumine

Siinkohal meenub ka Aloīs Zimmermanni teooria aja sfäärilisest kulgemisest ringikujulise seisundina sks Kugelgestalt der Zeit. Seejuures tähistab teose metafoorne nimetus originaalset kompositsioonilist protseduuri, milles peegeldub elektroonilise heli tekkeprotsess.

Kas on voimalik laiendada elementi valku

Nõnda juhatab see teos sisse seriaalsest mõtlemisest loobumise tagajärjel tekkinud uue ajajärgu kõlakujunduses. Kõla omandab esmase tähenduse ka prantsuse spektraalmuusikas Püsiva helitransformatsiooni tulemusel tekivad elektrooniliste efektide keerulised vormid.

Kas on voimalik laiendada elementi valku

Heli muutub vormiks ja vorm muutub heliks. B Niisiis loodi sõjajärgsel ajal kaks diametraalselt vastuolulist muusikalist mudelit.

Kas on voimalik laiendada elementi valku

Üks neist on tsentrifugaalne, kuna eriti korrapärane heli püüab alati levida ruumis nt holistlik helikuju elektroonilises, spektraalses või ka akustilises muusikas. Teine mudel on tsentripetaalne, kuna selle range seriaalne organisatsioon, mis põhineb kompositsioonielementide äärmuslikul taandjagunemisel reduktsioonilpüüab kogu aeg tungida tsentri suunas.

Esimest mudelit iseloomustavad kõlaperspektiivi peadpööritavad valikud, kusjuures teine mudel käitub abstraktse kujundusliku korrapärana, olles iseenda peegeldus, enesekohasus. Viimane tendents kasvas Uus muusika nagu teisedki kunstivormid piiritles end selgesti kehtivate sotsiaalsete tingimuste kriitika kaudu ise.

Niisiis, seriaalne ja postseriaalne organisatsioon nagu ka vormiprotsesside uut moodi liigendamine muutus esteetilise suundumuse aluseks kogu uues muusikas. Tähelepanu äratab, et avangardmuusika heliloojate märgilise tähendusega suundumus oli pigem Weberni ideoloogiavaba seriaalne maailm kui Schönbergi ja Bergi ro-mantilis-ekspressionistlik muusika.

Need kaks väga levinud kompositsioonimudelit, tsentrifugaalne ja tsentripetaalne, pole postmodernistlikul ajajärgul mitte ainult pidevalt kasutusel, vaid neid sageli ka kombineeritakse, võttes aluseks nende ühise holistliku kõlavormi. Pakutud terminoloogiale isegi kriitilise pilguga vaadates on selge, et heliloojate eneserefleksiooni tuleb suhtuda tõsiselt. Kuid enne, kui hakkame uusi termineid leiutama või andma uut tähendust vanadele mõistetele, peaksime revideerima kõnealusele ajastule iseloomulikke sotsiaalseid ja esteetilisi tingimusi.

See võib anda uusi impulsse metodoloogilise aparatuuri elustamiseks ja värskendamiseks, et luua vähemalt usaldusväärsena näivaid võimalusi uue muusika jätkuvaks vahendamiseks sõnade abil. Viited ja kommentaarid: 1 Maria Kostakeva.

Problems of terminology and verbal mediation in new music. Rethinking Musical Modernism, proceedings of the International conference held fom October 11 to 13, Editor Dejan Despič. Belgrad Serbian Academy of Sciences and Arts. Temalt on ilmunud eesti keeles kaks artiklit ajakirjas Teater.

Dies ist die Zeit der konzeptiven Ideologen nicht mehr. MusikTexte Lk Nachgedachte Musik. Saarbrücken: Pfau, [] © Werkstatt-Texte, 2. München: Propriläen Verlag, Lk Die Grenzen der Interpretation. München: Hanser Verlag, The method of conceptualizing signs from everyday life. Vt ka Ivan Mladenov. Abingdon, Oxon: Routledge, La révolution de sons complexes. Thomas toim. Darmstadter Beiträge für neue Musik.

Selle pöörduva reaktsiooni kiiruskonstanti nimetatakse vee dissotsiatsioonikonstandiks ja tähistatakse Kw.

Mainz: B. Musik als existentielle Erfahrung. XI l9. V üks viimaseid kaastöid ajakirjale Teater.

Kas on voimalik laiendada elementi valku

Artikkel ilmub autori lahkel loal.