Tõenäoliselt ei kõla see atraktiivne just kõigile, aga nendel hetkedel mulle see tegelikult väga meeldis. Darja: Pakkumine tuli tegelikult mulle isiklikult ja ma isegi ei olnud kursis sellega, et ENL otsib mentoreid.

Kodu kohandamiseks on inimesel vaja pöörduda kohalikku omavalitsusse.

kes toesti suurendas liiget

Sotsiaalkaitseminister Kaia Iva sõnul võivad inimesed juba praegu omavalitsusele taotluse esitada. Ühtlasi kutsun kõiki üles teavitama ka teisi sellest võimalusest — nii soodustame vajaliku info jõudmist nendeni, kes seda tõesti vajavad. Elanike taotluste alusel koostab KOV taotluse toetuse saamiseks ja esitab selle riigile otsuse tegemiseks.

kes toesti suurendas liiget

Kohandamine tähendab eluruumi ümberehitamist sellisel viisil, et inimesele on loodud nii tema erivajadustest tulenevad spetsiifilised — näiteks kaldtee, platvormtõstuk jne — kui ka puudest tulenevad tavapärased ümberehitused nagu pesemisruumis vanni asendamine dušiga. Kohandamise käigus võib rajada ka näiteks erivajaduse tõttu ohutust tagava piirde, aiavärava automaatika või tuua köögi tööpinnad ja tehnika madalamale tasapinnale. Taotluse oma kodu kohandamiseks võivad esitada kõik puudega inimesed, sõltumata puudeliigist.

kes toesti suurendas liiget

Eelmine taotlusvoor toimus Rahandusministeerium rahuldas siis 56 omavalitsuse taotlused puudega inimeste eluruumide kohandamiseks. Kohalikud omavalitsused planeerisid eluruumide kohandamist kokku 2,4 miljoni euro eest.

kes toesti suurendas liiget

Kodude kohandamiseks on eelarves rahalisi vahendeid veel 7 miljonit eurot ja selle abil on kavandatud enam kui puudega inimese eluruumi kohandamise toetamine.