Kui juhtimismooduli 1. Koosolekul võeti otsused vastu järgides seaduses ja OEG põhikirjas sätestatud otsuste vastuvõtmise korda. Meeskond lülitas juhtimismooduli täielikult välja, et säästa energiat atmosfääri sisenemiseks ja asus kuumoodulisse, et kasutada seda "päästepaadina". Kui projekteerimisel avastati, et hapnikumahuti elektrisüsteem peab vastu pidama stardiplatvormil kasutatavale pingele, mis oli kõrgem kui juhtimismoodulis kasutatav, vahetati enamik komponente ümber, kuid termostaat unustati vahetamata.

Keskmise suurusega liige kell 13

Ülevaade Riigikogu ja komisjonide istungite päevakorrast, kohtumistest ja välislähetustest. Esmaspäeval, Teisipäeval, Kolmapäeval, Kell Neljapäeval, Kultuurikomisjonis — etendusasutuse seaduse eelnõu 4 SEkohtumine haridus- ja teadusministri Toivo Maimetsaga. Maaelukomisjonis — kohtumine Põllumajandus-Kaubanduskoja esindajatega, kohtumine Maaelu Edendamise Sihtasutuse esindajatega.

Põhiseaduskomisjonis — õiguskantsleri iga-aastastest ülevaadetest õiguskantsleri tegevuse kohta kontrolli teostamisel põhiseaduslike õiguste ja vabaduste tagamisel.

Keskmise suurusega liige kell 13

Arutelu õiguskantsler Allar Jõksiga. Väliskomisjonis — ülevaade viimastest arengutest seoses Euroopa Liiduga, organisatsioonilised küsimused.

Teisipäev, Põhiseaduskomisjonis — Vabariigi Valitsuse seaduse, avaliku teenistuse seaduse, korruptsioonivastase seaduse ning riigiteenistujate ametinimetuste ja palgaastmestiku seadusemuutmise seaduse eelnõu 57SEsoolise võrdõiguslikkuse edendamise seaduse eelnõu 38 SE. Rahanduskomisjonis — käsitletakse Riigikontrolli kontrollaruandeid. Sotsiaalkomisjonis — sotsiaalhoolekande seaduse muutmise seaduse eelnõu algatamise arutelu, sotsiaalhoolekande seaduse muutmise seaduse eelnõu 19 SE.

Neljapäev, Majanduskomisjonis — ühistranspordiseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu 2 SEtarbijakaitseseaduse eelnõu 14 SEEesti Vabariigi omandireformi aluste seaduse § 7 lõike 3 muutmiseseaduse eelnõu 15 SE.

Sotsiaalkomisjonis — riiklike peretoetuste seaduse muutmise seaduse eelnõu 33 SE. Õiguskomisjonis — arutelu riigi peaprokuröri kandidaadi üle, eradetektiivinduse seaduse eelnõu 13 SE. Kolmapäev, Reede, Jututoas on võimalik öelda välja oma seisukoht Eesti võimalikust ühinemisest Euroopa Liiduga.

Keskmise suurusega liige kell 13

Riigikogu liikmed vastavad ka huviliste ühinemisteemalistele küsimustele. Toimuvad mitmed kohtumised Riigikogu Kantselei ametnikega, tutvutakse parlamendi lugemissaali võimalustega.

Keskmise suurusega liige kell 13

Arutusel on ühtse põllumajanduspoliitika reformimine. Riigikogu pressitalitus.

Keskmise suurusega liige kell 13