Oli ka kaks Vene kettaga kergekuulipildujat DP Raha selle eest ei antud, aga saadi mööblit, ja mis eriti hinnaline, ühisuselt saadi esimene välikatel. Facebooki feministid nõuavad Häädemeeste nime muutmist! Nii telliti mitmel puhul malevalt mõne objekti juhuvalvet, näiteks Põltsamaa turu ehitusplatsi valve eest maksti

KP-de väärtus on nende keerukusest-kaugusest sõltuvalt erinev vahemikus punkti ja vastab KP tunnusnumbri kümnelisele kohale.

Läbitavate KP-de arv, valik ja läbimise järjekord on iga võistkonna poolt vabalt valitav valikorienteerumineva juhtudel kui kohtunikud sätestavad teisiti. Maastikul on mõned kontrollpunktid, kus saab sooritada meeskondlikke või individuaalseid lisaülesandeid, mille korrektse sooritamise eest on võimalik saada lisapunkte. Aeg ja koht, võistluskeskus Start ning finiš on võistluskeskuse vahetus läheduses. Start jooksuradadele Lõpetamise kontrollaeg kell Rattaradadel start kell Võistluskaardid saab kätte kell Võistluskeskus avatakse kell 9.

Meeste liikmete mootmed ja nende nimi

Võistluskeskus on avatud kogu võistluse aja, seal toimub pärast võistluse lõpetamist toitlustus, pesemine ja autasustamine. Isiklikud asjad ja autovõtmed saab võistluse ajaks jätta võistluskeskusse.

Paremusjärjestuse määramine võistlusklassidel Paremusjärjestus etapil määratakse kogutud punktisumma järgi, millest on lahutatud trahvipunktid. Võistkonnalt, kes finišeerib peale kontrollaega, lahutatakse iga üleoldud alustatud minuti eest kaks trahvipunkti.

Üle 30 minutilise hilinemise korral võistkonna tulemus tühistatakse.

Võrdsete punktide korral on paremusjärjestuses eespool raja läbimisele vähem aega kulutanud võistkond. Kui võistkond jõuab lisaülesandega kontrollpunkti ja seal on ees teine võistkond, kes sooritab ülesannet, siis võistkonna võistlusaeg üle 5-minutilise ootamise korral peatatakse kohtuniku poolt ja lisatakse võistkonna kontrollajale.

Meeste liikmete mootmed ja nende nimi

Alla 5-minutilist ooteaega loetakse normaalseks ajakuluks ja seda eriarvestusega ooteaja hulka ei arvata. Autasustatakse iga võistlusklassi 3 paremat võistkonda. Kui võistlusklassis osaleb vähem kui 5 võistkonda, on korraldajatel õigus autasustada ainult võitnud võistkonda.

Meeste liikmete mootmed ja nende nimi

Matkaklass Matkaklass on mõeldud neile, kellel ei ole veel kogemusi rogainis või ei õnnestunud leida meeskonnakaaslasi. Korraldajate poolt on algajatele abiks matkajuht, kes vajadusel aitab planeerida jõukohase liikumisteekonna ning juhendab matka ajal.

SI-pulga kasutamine pole matkaklassis kohustuslik. Matkaklassis paremusjärjestust ei peeta ega tulemusi võistlusprotokolli ei lisata.

Kaart Veekindlale materjalile trükitud rogaini kaart. Kaart antakse igale osalejale. Planeerimiskaarti ei ole.

Meeste liikmete mootmed ja nende nimi

Kaardi mõõtkava teatatakse enne võistlust. Võistlustrass ja - maastik Võistlustrassi orienteeruv pikkus kõikide punktide läbimise korral koos võistlusmaastiku kirjeldusega avaldatakse kodulehel võistluseelsel nädalal.

  • Vidio Kuidas suurendada Sex Dick
  • Eesti – Vikipeedia
  • Nimi[ muuda muuda lähteteksti ] Nimi "India" tuleneb Induse jõe nimest, mis pärineb vanapärsia sõnast hindūš.

Võistkonna suurus on liiget. Osades seikluspunktides saab läbilaskevõime tõttu suurematel võistkondadel ülesandeid sooritada vaid osa liikmetest. Soovitav varustus: ilmastikukindel riietus ja kindad libisemiskindlad, sobilikud ronimiseks Arvamused pumba kohta liikme suurendamiseks ja soovi korral energianäks haava sidumisvahendid, plaastrid, valuvaigisti termotekk lamp veekindlalt pakitud mobiiltelefon, mida tohib kasutada ainult hädavajadusel abi kutsumiseks või kontrollpunkti rikkumisest teatamiseks.

GPS seadmete kasutamine pole lubatud. Tegevus maastikul Võistkonna esmane ülesanne on leida ja liikuda kaardile märgitud kontrollpunktidesse. Võistkondadel tuleb läbida kindlaksmääratud kontrollpunktid endakoostatud liikumisskeemi alusel. Võistkond peab liikuma koos, liikmete vaheline kaugus ei tohi olla rohkem kui 50 meetrit.

Võistlusel kasutatakse elektroonilist SI-pulkadel põhinevat märkesüsteemi. Kõik võistkonna liikmed peavad kandma käe ümber kogu võistluse aja korraldajate poolt antud mitte-eemaldatava randmepaelaga SI-pulka. KP läbimise fikseerimiseks tuleb igal võistkonna liikmel kontrollpunktis teha SI märge 1 minuti jooksul.

Maastikul võib olla kontrollpunkte, kus pole nõutud Meeste liikmete mootmed ja nende nimi võistkonna liikmete poolt märgete tegemist.

Täpsemad juhised saab kaardilt või kontrollpunktides asuvatelt juhenditelt.

Navigeerimismenüü

Võistkonna finišiaega arvestatakse viimase võistkonnaliikme SI-pulga märke aja järgi finišijaamas. Kogu võistluse vältel peavad Suurenenud liige nalja võistkonna liikmed kandma nähtaval kohal võistkonna numbrit.

I peatükk — Eesmärgid, mõisted, võrdõiguslikkus ja mittediskrimineerimine, üldised kohustused Artikkel 1 — Konventsiooni eesmärgid 1 Konventsiooni eesmärgid on: a kaitsta naisi vägivalla kõigi vormide eest, ennetada naistevastast vägivalda ja perevägivalda, võtta selle eest vastutusele ja likvideerida see; b aidata kaasa naiste diskrimineerimise kõigi vormide likvideerimisele ning edendada naiste ja meeste sisulist võrdõiguslikkust, sealhulgas naiste õiguste edendamise kaudu; c töötada välja igakülgne raamistik, poliitikad ja meetmed naistevastase vägivalla ja perevägivalla kõigi ohvrite kaitsmiseks ja abistamiseks; d edendada rahvusvahelist koostööd naistevastase vägivalla ja perevägivalla likvideerimiseks; e toetada ja abistada organisatsioone ja õiguskaitseorganeid, et nad teeksid tõhusat koostööd ja võtaksid omaks tervikliku lähenemise naistevastase vägivalla ja perevägivalla likvideerimisele.

Ülesannetega punktides peavad kohtunikud arvet võistkonna sooritamise kohta. Tegevusjuhised mõnedes punktides antakse võistlejatele kirjalikult, vajadusel juhendatakse täiendavalt suuliselt. Ooteaegade korral kohtunikud fikseerivad ja teatavad võistkonnale lisandunud aja. Punktikohtunike töö lihtsustamiseks tuleb veenduda punkti jõudes, et kohtunik on võistkonna saabumise fikseerinud, kuulata ja täita juhiseid ning mitte lahkuda kontrollpunktist ka ajutiselt ilma kohtuniku nõusolekuta.

Ilma kohtuniketa ülesannetega punktides tuleb järgida täpselt võistkonnale antud kirjalikke juhiseid.

Keelualad Kaardil punase viirutusega märgitud keelualadesse sisenemine on keelatud! Oliivrohelisega kajastatud asustatud aladel lubatud liikuda üksnes kaardil märgitud teedel. Osavõtutasu ühe osaleja kohta vastavalt võistleja sünniaastale: või hiljem sündinud.