Nimetatud tõendeid alla kirjutama volitatud isiku nimi, samuti kasutatavad allkirja- ja templijäljendi näidised saadetakse vastuvõtva riigi tolliasutustele. Nõuetega muud nõuded peale lepinguliste ja nõuded, mille suhtes kohaldatakse käesoleva artikli lõikeid 6 ja 7 , mis on tekkinud relvajõudude või tsiviilkoosseisu liikmete tegevuse või tegevusetuse tõttu ametikohustuste täitmisel või mingi muu tegevuse, tegevusetuse või juhtumi tõttu, mille eest relvajõud või tsiviilkoosseis on õiguslikult vastutavad, ja mis on tekitanud vastuvõtva riigi territooriumil kahju kolmandatele isikutele, välja arvatud lepinguosalised, tegeleb vastuvõttev riik järgmiste sätete kohaselt: a Nõuded registreeritakse, vaadatakse läbi ja lahendatakse kokkuleppe teel või kohtu korras vastuvõtva riigi seaduste ja muude õigusaktide kohaselt, mis reguleerivad vastuvõtva riigi relvajõudude tegevuse tõttu tekkinud nõudeid. Need kulud tuleb katta võimalikult lühikese aja jooksul vastuvõtva riigi valuutas. Korraldajad jätavad endale õiguse määrata lisaks eriauhindu ja muuta vajadusel premeerimise korda.

Autorite ja klubide nimesid enne konkursi lõppemist ning hindamist kodulehel ei avalikustata.

Fotod: Riigikogu liikmetel mõõdeti vererõhku ja vööümbermõõtu (Delfi)

Konkursitööde kasutamine ja tagastamine Konkursile saadetud fotofaile ei tagastata, need jäävad lionspiirkonna fotoarhiivi ja võidakse hiljem koos autori nime ja pildi allkirjaga kasutada piirkonna väljaannetes ja trükistel. Auhinnad Lionspiirkond annab parimate fotode autoritele üle väärtuslikud mälestusesemed ja auhinnad.

  1. Kaitseliidu Tartu malev
  2. 8.märtsini: Lionite fotokonkurss – LionsClubs
  3. Kaardi taotlemiseks on vajalik oma arvutist MinuKool süsteemi üles laadida digitaalne passipildiformaadis foto.
  4. Konkurss viiakse läbi neljas voorus: 1.
  5. Eesmärk Tutvustame lionite ja lõviklubide tegevust nii endale kui ka kõigile eestimaalastele lionite ja leode poolt tehtud fotode vahendusel.
  6. /21 Fotokonkurss – LionsClubs
  7. Peenise suurus kategooriate kaupa
  8. Seda juba kuuendat aastat.

Võistluse auhinnafondi konkursi toimumise ajal ei avalikustata. Välja antakse esimene, teine ja kolmas auhind.

🎯 101 Great Answers to the Toughest Interview Questions

Vajadusel ka eripreemiaid. Eelkõige hinnatakse fotode kvaliteeti, väljendusrikkust, kunstilist ja head tehnilist taset, samuti kujutatu erilisust, teemale vastavust ning konkursi juhendi tingimuste täitmist. Pildil peab olema kajastatud lionite tegevus viimasel kümnel aastal, peab olema võimalik aru saada, et tegevus on seotud Eesti lionismiga.

Liikme suuruse kups suurus

Žürii eeldab, et pildistamisel on kinni peetud fotokunsti headest tavadest. Korraldajate õigus ja vastutus Korraldajad suhtuvad fotofailidesse hoolikalt, kahjustamata neid ühelgi viisil, kuid ei vastuta elektroonilise postiga saatmisel tehtud vigade eest. Komisjoni otsus on lõplik ning avaldatakse korraldajate kodulehtedel.

18 cm liige

Paremaks hinnatud fotode autoreid tunnustatakse ning nad saavad võimaluse osaleda drooniga fotografeerimise õpitoas. Konkursi tööde kasutamine A1 fotosid kasutatakse konkursi korraldajate poolt trükiste kujundamisel koos autori nimega. Fotode kasutamine on tasuline.

8.märtsini: Lionite fotokonkurss 2019-2020

A2 fotosid saavad soovijad fotopangast alla laadida, fotode kasutamisel tuleb viidata autorile. A3 fotod on vabal kasutusel ja neid saab fotopangast alla laadida. Korraldajate õigus ja vastutus Korraldajad suhtuvad fotofailidesse hoolikalt, kahjustamata neid ühelgi viisil, kuid ei vastuta elektroonilise postiga saatmisel tehtud vigade eest.

Osavõtuõigus Fotovõistlusel saavad osaleda kõik lionid, leedid, nende kaaslased ja pereliikmed ning leoklubide liikmed.

Kuidas maarata, millist meest liikme suurust

Võistlustöid esitatakse ainult lions- või leoklubi nime egiidi all. Konkursi ajakava Võistlustöid saab saata lionspiirkonna kodulehele aadressiga fotokonkurss lions. Konkursil paremaid tulemusi saavutanud autoreid tunnustatakse Eesti lionspiirkonna aprillikuu aastakoosolekul Paides.

Fotode arv ja suurus Igal autoril on võimalik saata konkursile kuni 5 fotofaili, suurusega MB 5.

JÄRVAMAA FOTOPANK Fotokonkurss 2020 – Aastaajad Järvamaal

Fotode saatmine ja märgistamine Fotosid saadetakse konkursile elektrooniliselt salvestatuna. Osalejate pilte laaditakse kodulehe fotogaleriisse ja facebooki albumisse üks kord nädalas. Fotofailid tuleb saata allkirjastatult, pildistamise koha viitega ja autori ning lionsklubi nimega.