Käesolevas punktis nimetatud juhul toimub märgitud aktsiate eest tasumine mitterahalise sissemaksena läbi laenulepingust ja võlakirjadest tulenevate nõuete tasaarvestamise teel hiljemalt Välisriigis registreeritud juriidilise isiku dokumendid peavad olema legaliseeritud või apostilliga kinnitatud.

Algab Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee liikmete valimine järgmiseks viieks aastaks Kolmapäev, 5.

Suurendage liige kahe nadala jooksul

Veebruar - Algab Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee liikmete valimine järgmiseks viieks aastaks Sotsiaalministeerium kutsub esitama kandidaate Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee liikmete ja asendusliikmete valimiseks aastateks Taotluste esitamise tähtaeg on Sotsiaalminister Tanel Kiige sõnul on väga oluline, et Eesti liikmelisus Euroopa majandus- ja sotsiaalkomitees on väärikalt esindatud. Kokku valitakse välja kaks liiget tööandjate, kaks ametiühingute ning kolm kodanikuühiskonna organisatsioonide seast, kõikidele liikmetele valitakse ka asendusliikmed.

Seoses komitee eesmärkidega, ülesannetega ja struktuuriga ei saa taotlust kandidaatide esitamiseks esitada erakonnad, erakondadega vahetult seotud ühingud, äriühingud ja füüsilised isikud.

Suurendage liige kahe nadala jooksul

Komitee liikmesuse välistavad samuti liikmesus valitsuses, parlamendis, Euroopa Liidu institutsioonides, Euroopa Liidu Regioonide Komitees, Euroopa Investeerimispanga haldusnõukogus ja alaline töö Euroopa Liidu ametniku või teenistujana. Liikme ja asendusliikme kandidaatide esitamiseks kvalifitseeruvad organisatsioonid selguvad nädala jooksul peale avalduste esitamist.

Seejärel antakse vajadusel rühmasiseselt organisatsioonidele kaks nädalat aega, et leppida kokku kandidaatide esitamine.

Suurendage liige kahe nadala jooksul

Juhul kui organisatsioonid ei jõua kokkuleppele, koostab sotsiaalministeerium kahe nädala jooksul iga rühma kohta eraldi taotlejate paremusjärjestuse ning teavitab kõiki taotluse esitanud organisatsioone, kes neist saavad õiguse esitada liikme ja asendusliikme kandidaadid. Seejärel on organisatsioonidel aega 5 tööpäeva kandidaatide nimetamiseks.

Euroopa majandus- ja sotsiaalkomitee on nõuandev organ, mis esindab tööandjate ja töötajate organisatsioone ja muid huvirühmi ning tagab ühtlasi ka organiseeritud kodanikuühiskonda kuuluvate majandus- ja ühiskonnaelu eri alade esindatuse ning võimaldab oma liikmetel osaleda Euroopa Liidu otsuste tegemise protsessis. Kandideerimisest huvitatud organisatsioonidel palume lähemalt tutvuda Euroopa majandus- ja sotsiaalkomitee liikme ja asendusliikme kandidaatide valiku põhimõtetega PDF.

العطور التي لاتحبها الجن والشياطين مع ابا الحسين الراقي السوسي