Selle järgi moodustas keskkool ühtluskooli teise järgu, oli emakeelne ja ilma usuõpetuseta; keskkooli esimesse klassi tuli algkooli lõpetanu võimaluse korral kui soovijate arv ei ületanud kohtade arvu võtta ilma eksamita. Eesti majandus vaevleb ideepuuduses Eesti majanduse vabad ressursid on ammendunud, leiab SEB majandusanalüütik Mihkel Nestor. Samuti on suurenenud tööjõukulude tähtsus jaekaubandusettevõtete käibes. Alustades lihtsamast, nagu side, elekter, vesi ja jäätmed.

Eesti majandus vaevleb ideepuuduses Eesti majanduse vabad ressursid on ammendunud, leiab SEB majandusanalüütik Mihkel Nestor.

Eesti majandus vaevleb ideepuuduses

Lõppeval nädalal Suurenenud liige tooviisis esimene hinnang Suurenenud liige tooviisis majanduskasvu kiirusele I kvartalis. Küll oli oodatust erinev majanduskasvu alus. Ootamatult andis suurima panuse majanduskasvu Kuidas suurendada oma peenise cm varudes, mis jooksevhindades kasvasid üle miljoni euro võrra.

Niivõrd suur ei ole see muutus kunagi olnud. Ettevõtlussektori statistika põhjal tuli varude kasv peamiselt kolmest harust: suurim, enam kui mln euro väärtuses, oli varude kasv hulgikaubanduses, 40 mln võrra kasvasid puidutööstuse ja 30 mln võrra automüügi varud.

Miks need varud niivõrd palju suurenesid, ei ole veel teada, kuid tõenäoline põhjus võib olla mõni üksik suurtehing. Samas on analüütikud oodanud jõulisemat eratarbimise tõusu. Seniste prognooside eeldus oli tulumaksureformist taganttõugatud sissetulekute kasv, mis enamuse jaoks tarbimis­võimalusi avardas. Seni ei ole reformi mõju aga tarbimises märgata ja jaekaubanduse kasv jätkub endises tempos. Ühest vastust, miks pole maksureform tarbimist elavdanud, on raske anda.

Üks hüpotees Suurenenud liige tooviisis see, et maksuvaba miinimumi määramisel on inimesed käitunud konservatiivselt ja valinud pigem väiksema summa, et mitte riskida võimalusega järgmisel aastal tulumaksu­tagastuse asemel riigile hoopis raha juurde maksta.

Aasta alguses nõrgenes järsult ka tarbijakindlus, milles võib samuti peegelduda segadus maksureformiga — varem on indikaator poliitikas toimuva suhtes küllalt tundlik olnud. Statistikaameti info põhjal oli languse taga just ettevõtete investeeringute vähenemine masinatesse ja seadmetesse. Kuigi ettevõtete vähene investeerimis­valmidus on probleem pikka aega, oli investeeringute niivõrd madal tase siiski üllatav.

Eesti Õpetajate Liit – Vikipeedia

Nii eelmise aasta lõpus Suurenenud liige tooviisis ka selle aasta alguses kosus märkimisväärselt kapitalikaupade sissevedu, mis võiks vastupidiselt viidata suurematele investeeringutele.

Nende jätkuv madalseis aga tähendab Eesti jaoks madalamat majanduskasvu ka tulevikus. Statistikaameti andmetel mõjutas seda enim kütuse ja keemiatoodete väljaveo langus.

Lisaks pidurdas eksporti Rootsi ehitusturu aeglustumine, mis kahandas valmismajade ja mööbli müüki. Kasvu panustasid nii logistika- kui IT-teenuste müük. Kuigi euroala majandus­indikaatorid olid aasta alguses oodatust nõrgemad, on kaubaekspordi langus siiski üllatav — püsib ju meie peamiste kaubanduspartnerite majanduskliima üldjoontes hea.

Nimelt paisus Soome eksport Majanduse vabad ressursid on ammendunud. Ettevõtluses puuduvad aga head ideed, kuidas senisest enam teenida. Ilma muutusteta valitseb oht, et Eesti majanduskasv jääb pikemas perspektiivis üsnagi kesiseks. Kasvu veab endiselt ehitus Tegevusaladest panustas I kvartalis sarnaselt mullusele majanduskasvu enim ehitus.

Ehitusettevõtetes loodud lisandväärtus suurenes aastaga pea viiendiku võrra. Kuigi ehitusmahud küündivad juba buumiaja tasemele, ei saa seda kuigi üllatavaks või põhjendamatuks pidada. Täiendavalt panustab ehituse kasvu riigi aktiivne investeerimistegevus, kasutades selleks ELi tõukefondide raha. Mõne aasta pärast kaotab vähemalt osa neist tegureist oma mõju. Ehitusega pea võrdse panuse majanduskasvu andis veondus ja laondus, kus suure hüppe tegi lisandväärtus veetranspordis — viimases teeniti mulluse 28 mln eurose kahjumi asemel esimeses kvartalis 20 mln eurot kasumit.

IT tähtsus Eesti majanduses on aastatega järjest suurenenud. Ettevõtlussektori statistika põhjal oli lisandväärtuse kasv I kvartalis jooksevhindades suurim elektri­seadmete tootmises.

Suurema panuse andis veel ka masinate ja seadmete tootmine.

Puhverdatud otsigutulemused

Üllatavalt suurenes lisandväärtus oluliselt ka elektroonikatööstuses, kuigi haru tootmismaht on pidevalt vähenenud. Negatiivse poole pealt vähenes lisandväärtus 30 mln euro võrra puidutööstuses, mida võib samas selgitada ka suur varude kasv. Kiire palgakasvu taustal püsib ettevõtete kasumlikkus aga endiselt madal, tööjõu­kulude osakaal SKPs kõrge ja investeeringuteks jääb vähe raha.

Samuti on suurenenud tööjõukulude tähtsus jaekaubandusettevõtete käibes.

Kaugtöö – kes kannab kulu? — Sirp

Ajal, kui seis tööturul püsib hea, võiks mõne tööjõukulude tõttu konkurentsivõime kaotanud ettevõtte tegevuse lõppemine olla majanduse jaoks isegi tervendav. Kuid vaid seni, kuni leidub piisavalt tootlikumaid ettevõtteid, kes on koondatud töötajaid valmis värbama. Ole teemaga kursis! Telli e-kirja teavitused, kui ilmub uus artikkel märksõnaga:.