See on hädavajalik kohtades, kus laadimissilda ja treileri põhjapinda ei ole võimalik viia sujuvalt ühte tasapinda ja on oht, et tõstuk jääb "põhja peale kandma". Vahel on tarvis teostada suurtes ladudes pikki siirdamisi. Seetõttu valmistatakse siirdetõstukeid ka tavalisest pikemate kahvlitega 2,4—2,8 m. Tavalistelt toimib tarkvaraline ventilaatorite juhtimine läbi tarkvara enda andes kontroll süsteemile ette vaid vajaliku täiteteguri, mis paneb paika ventilaatori pöörlemiskiiruse. Lisaks võimaldavad elektrimootorid kasutada selliseid energiasäästutehnoloogiaid nagu rekuperatiivpidurdus.

Järgnev on nimekiri levinud kahveltõstukitüüpidest: [13] [14] [15] Käsikahveltõstuk — kannab tõstuki nime tinglikult, mida saab suurendada tal puudub oma jõuallikas. See on mõeldud koormate kaubaaluste siirdamiseks lühidistantsidel 10—30 m. Sageli veetakse seda tõstukit kaasas jaotusauto furgoonis, siirdamaks kaubaaluseid autole ja autolt maha.

Mugav ja ratsionaalne kasutada käsikahveltõstukit nendes kohtades, kus aluseid pole vaja tõsta riiulitele või virna ning aluste siirdamisi on vaja teha suhteliselt vähe. Siirdamistõstukeid on mitut liiki, olenevalt sellest missugust tööd laos on otstarbekas sellega teha. Siirdamistõstukeid valmistatakse erineva tõstejõu vahemikus 1,4—2,5 tonni ja erinevate tegevuste jaoks horisontaaltransport, tellimuste komplekteerimine, peale- ja mahalaadimine.

Siirdamistõstukid jaotuvad järgmiselt: juhiplatvormita siirdamistõstuk,juhiplatvormiga siirdamistõstuk ja juhiistmega siirdamistõstuk.

Words at War: The Hide Out / El camino de la servidumbre / Racketeers en tiempo de guerra

Juhiplatvormita siirdamistõstuk on mõeldud koormate kaubaaluste siirdamiseks suhteliselt lühikestel distantsidel 10—30 m. Mugav ja otstarbekas on kasutada seda kohtades, kus on vaja teostada sagedasi kaubaaluste siirdamisi, kuid siirdamisteekonnad ei ole pikad. Sobib hästi kasutamiseks kauba laadimisel jaotusautole või jaotusautolt maha, samuti kaupluseruumides kauba laoruumist müügisaali toimetamisel.

Tänu suhteliselt väikesele kaalule sobib kaasaveoks jaotusauto furgoonis.

  1. Kuidas olla, kui suur suurus
  2. Toitepige muutmine[ muuda muuda lähteteksti ] Veel üks võimalus juhtida ventilaatori kiirust on algset toitepinget muuta.
  3. Poly Feed Duus, et suurendada labimoodust
  4. 22 cm liikme suurus
  5. Показания не изменились - колоссальную полость машина преодолела менее чем за минуту.

Toodetakse tõstejõuga 1,6—3,0 t. Juhiplatvormiga siirdamistõstuk on mõeldud kaubaaluste või koormate siirdamiseks keskmistel distantsidel 30—60 m. Tänu juhiplatvormile on töö sellega kiirem ja ohutum.

Sobib hästi koormate laadimiseks treileritele, konteineritesse, jaotusauto furgoonidesse ja nendelt maha. Sobib hästi manööverdamiseks kitsastes kohtades. Ohutuse mõttes on soovitav soetada külgtugedega tõstuki mudel, kuna järsul pöördel on oht, et juht paiskub tsentrifugaaljõu keskpunktist lähtuva toimel seisuplatvormilt maha.

Põlevkivituhk

Enamik firmasid toodab ka varianti, mis muudab kliirensit põhja kõrgust põrandast keskmiselt 10—15 cm. See on hädavajalik kohtades, kus laadimissilda ja treileri põhjapinda ei ole võimalik viia sujuvalt ühte tasapinda ja on oht, et tõstuk jääb "põhja peale kandma". Juhiistmega siirdamistõstuk on mõeldud kaubaaluste ja koormate siirdamiseks pikkadel distantsidel 60— m.

Tänu juhiistmele ja mugavale tööasendile on võimalik päev läbi kestev töö kaubaaluste siirdamisel. Sobib koormate siirdamiseks suurtes ladudes pikkadel teekondadel Tanu sellele punktist teise. Vahel on tarvis teostada suurtes ladudes pikki siirdamisi.

Ühe aluse kaupa vedamine on aeganõudev ja vähetootlik. Seetõttu valmistatakse siirdetõstukeid ka tavalisest pikemate kahvlitega 2,4—2,8 m. Juhiistmega siirdamistõstukeid toodetakse tõstejõuga 2,0—3,6 t. Tugiratastõstukid sõidavad kauba riiulisse paigutamisel tugiratastega riiuli sisse põranda-hoiukohale. Seetõttu peab selle tõstukitüübi kasutamisel laoriiuli esimesel korrusel põranda-hoiukohtadel kasutama ainult standardseid kaubaaluseid või aluseid, mille tugiklotsid ei ole alt ühendatud laudadega, kuna tugirattad sõidavad kauba ülemistele riiulikorrustele paigutamisel põrandal seisva aluse Tanu sellele.

Tugiratastõstukitega on üldjuhul võimalik paigutada kaupa kuni neljandale riiulikorrusele. Juhiplatvormita tugiratastõstuk on mõeldud kasutamiseks lühikestel distantsidel vahemaadelkui kaupa on vaja paigutada virna või hoiukohtadele riiulikorrustel. Sobib kasutamiseks väikestes ladudes ja tootmisettevõtetes, kus sisenevad ja väljuvad kaubavood ei ole suured.

Tõstuk sobib igati kaupluste laoruumide tarvis ja kasutamiseks kõikjal mida Tanu sellele suurendada oludes. Toodetakse ka ühe mastisiiniga mudelit parem nähtavussamuti raamtõstega vajalik abitegevustel ja topeltaluste käsitsemiseks tõhusam töö ette nähtud mudelit. Juhiplatvormiga tugiratastõstuk on mõeldud kasutamiseks keskmistel distantsidel, kui kaupa on vaja paigutada virna või hoiukohtadele riiulikorrustel.

Sobib kasutamiseks arvestatavate kaubavoogude juures väiksemates ladudes.

Kahveltõstuk

Tihti on veoki koormaruumi paigutatud kaubaaluseid kahes kihis. Kuid ka hoiukohtadele riiulitel on võimalik aluseid paigutada ühekorraga — alumine alus põrandakohale ja pealmine alus teisele riiulikorrusele, on võimalik kahe aluse tugiratastõstukiga saavutada kahekordne efektiivsus.

Kitsendavaks tingimuseks on siinjuures koorma tavalisest enam piiratud kaal. Juhiistmega tugiratastõstuk on mõeldud kauba siirdamiseks ja tõstmiseks kitsastes riiulivahekoridorides.

Järgnev on nimekiri levinud kahveltõstukitüüpidest: [13] [14] [15] Käsikahveltõstuk — kannab tõstuki nime tinglikult, kuna tal puudub oma jõuallikas. See on mõeldud koormate kaubaaluste siirdamiseks lühidistantsidel 10—30 m.

Suhteliselt odava tõstukina sobib see kasutamiseks keskmise suurusega ladudes, kus kaubavood ei ole väga suured. Kasutamisel mida saab suurendada puuduseks väike paindlikkus ja asjaolu, et esimese korruse kaubaalused peavad olema paigutatud kohtadele alati väga täpselt.

Tervis Kuidas suurendada oma liige

Sellest sõltub ülemistel korrustel olevate aluste käsitsemise lihtsus. Tõstukeid valmistatakse ka variandis, mille puhul juhiistme asemel on seismisplatvorm.

Lükandmastiga tõstukite eeliseks on suur kasutamise universaalsus mitmekülgsus. Kuna tõstuki mast liigub horisontaal-tasandis edasi-tagasi koos kaubaalusega, on selle tõstukiga võimalik paigutada kaubaaluseid kõrgematele riiulikorrustele distantsilt kaugemalttugiratastega esimese korruse hoiukohale sõitmata.

Alust on võimalik kallutada nii masti kui ka Tanu sellele abil. Kui mast on koos kaubaga eesmises asendis, toimib tõstuk vastukaalu põhimõttel, kui aga tagumises asendis, toimib see tugiratta põhimõttel. Kuna tugiratastega aluse vahedesse ei sõideta, vajab tõstuk töötamiseks laia vahekoridori 2,6—2,9 m. Lükandmastiga tõstukeid toodetakse enamasti tõstejõuga 1,2—3,2 t. Veomootorite võimsused on tavaliselt vahemikus 4,0—6,0 kW, kiirete tõstete võimaldamiseks on hüdraulika pumba mootorite võimsused vahemikus 10,0—11,5 kW.

Pöördkahvliga tõstukeid kasutatakse kõrgete ladude kitsastes vahekoridorides 1,7 m. Tõstuk sõidab vahekoridoris risti pööramata ja kaup paigutatakse hoiukohale tõstuki kahvleid 90° pöörates. Tõstuki Tanu sellele kitsas koridoris toimub siinide abil, mis on kinnitatud riiulipostide ette või induktsiooni elektriline või magnetiline mõju teel.

Suurenenud liige D tõstukid on valmistatud arvestusega, et koormusi tuleb tõsta kuni 8. Selleks, et suurel kõrgusel oleks kauba paigutamine ja haaramine võimalik, on pöördkahveltõstukid varustatud videokaamerate ja monitoridega. Ka kuuluvad tõstuki põhivarustuse hulka turvaseadised.

Mis rohi liikme suurendamiseks

Toodetakse tõstejõuga 1,0 t—1,5 t. Tõstekõrgus kuni 14,5 m. Aluseid saab tõsta ja maha panna tõstuki kõrvale nii vasakule kui ka paremale poole. Komplekteerimistõstukid on tõsteseadmed, mida kasutatakse ladudes tükikauba komplekteerimiseks. Komplekteerimistõstuki abil on komplekteerimistöö teostamine efektiivne, mugav ja ohutu. Tõstuk on varustatud konsooliga, millele kinnitatakse komplekteerimisleht.

Toodetakse: madalkomplekteerimistõstukeid 1. Vastukaal- ehk frontaaltõstukid on levinuim universaalne tõstukitüüp. Kasutatakse sisepõlemis- ja elektrimootoriga tõstukeid. Diisel- ja bensiinimootoriga tõstukeid kasutatakse üldjuhul välitingimustes või poolvälitingimustes ja elektrimootoriga vastukaaltõstukeid siseruumides. Gaasiga liikuvaid tõstukeid kasutatakse nii sise- kui ka välitingimustes.

Kreemid liikme foto ja ulevaatete suurendamiseks

Kuna diiselmootoriga tõstukid on kiiremad kui elektritõstukid ja nende päevane tööressurss ei ole millegagi piiratud, on suure intensiivsusega töödel õige kasutada just neid tõstukeid. Näiteks sobivad need väga hästi töötamiseks poolavatud terminalides, estakaadidel ja treilerites.

Suure hulga võlgade aegumine võib kaasa tuua omakohut

Gaasitõstuk sobib, kui on vaja traditsioonilist vastukaalutõstukit. Suure efekti annab kasutamine, kui on vaja sõita nii välis- kui ka sisetingimustes, samuti siseruumides mitme vahetusega töötades.

Geeli liikme vere sissevoolu jaoks

Mida saab suurendada elektritõstukist võib gaasitõstuk töötada ka 24 tundi, 7 päeva nädalas, gaasi lõppemisel on vaja vahetada ainult balloon ja töö võib kohe jätkuda. Traditsioonilised kasutajad on joogi- mööbli- puidu- ja pakenditööstused. Elektrimootoriga vastukaaltõstukid sobivad treilerite ja konteinerite laadimiseks ja tühjendamiseks.

Need on asendamatud juhtudel, kui kaubaalused on paigutatud treilerisse kahes kihis. Sellisel juhul ei ole võimalik teise kihi laadimiseks siirdamistõstukit kasutada. Samuti on vastukaaltõstukiga mugav ja efektiivne teostada laos pikki siirdamisi.

Ventilaator

Selleks, et vastukaaltõstukiga oleks võimalik kaupu ka riiulitele paigutada ja sealt võtta, peaks olema vahekäikude laius 3,2—3,5 m, mille puhul mida saab suurendada saa aga rääkida efektiivsest ruumala kasutamisest. Toodetakse ka kolmerattalist elektrilist vastukaaltõstukit, mille pöörderaadius on tunduvalt väiksem kui neljarattalisel. Sellist modifikatsiooni kasutades piisab ka 3,2 m riiulivahest.

Kui on tegemist väiksema laoga, mille kauba liikumine ei ole väga suur ja nõuded ruumi efektiivseks kasutamiseks ei ole kõrged, on õige soetada just niisugune kolmerattaline elektrimootoriga vastukaaltõstuk. Sellega oleks võimalik teostada laos kõik vajalikud tööoperatsioonid ja kapitali seotaks laotehnikaga kõige vähem. VastukaaItõstukeid mida saab suurendada tõstejõududega 1,6—8,0 t ja maksimaalse tõstekõrgusega kuni 7,0 m.

Teleskooptõstukid töötavad kitsaste 1,5 m vahekoridoridega kõrgetes ladudes. Teleskooptõstukid täidavad laos samu funktsioone, mida pöördkahveltõstukid — aluste paigutamine hoiukohtadele ja kauba võtmine riiulikohalt. Teleskooptõstukil on tõstekahvlite asemel spetsiaalne seade, mille liugkahvlid liiguvad mõlemale poole, asetades ja võttes aluseid kaubaga.

Discovery-kampaaniate teave

Teleskooptõstuk ei saa võtta alust põrandakohalt ega asetada seda põrandale. Selle tõstukiga on võimalik asetada kaubaalus selleks ette nähtud platvormile, kust võetakse see tavalise tõstukiga, millel on tõstekahvlid. Teleskooptõstukiga on mugav töötada, kuna see on kiire ja juhi platvorm tõuseb töötasandile üles. Teleskooptõstuki tootlikkus on küll suur, kuid kitsendavaks asjaoluks selle kasutamisel on autonoomsuse puudumine. Viimastel aastatel on hakatud tootma aga juhita teleskooptõstukeid, mis töötavad raadiojuhtimise teel, kusjuures nende tootlikkus on ülikõrge.

Kahveltõstukite jõuallikad[ muuda muuda lähteteksti ] Käsikahveltõstuk — ilma jõuallikata. Laadungite tõstmine ja liigutamise mehhanismid mida saab suurendada energia operaatori füüsilisest pingutusest.

Sisepõlemismootoriga kahveltõstuk — kütuseks on kas diisel, petrooleum, bensiin, biogaas, butaan või propaan ning mootori tüübiks võib olla nii kahe- kui ka neljataktiline küünla- või kompressioonsüütega mootor. Põhja-Ameerika ja Euroopa tõstukid on tehase poolt varustatud kõrgtehnoloogiliste heitgaase vähendavate süsteemidega. Muudes riikides tüüpiliselt heitgaase vähendavaid süsteeme ei rakendata.

Elektritõstukid — energiaallikana kasutatakse pliiakusid või erijuhtudel liitiumioonakusid. Enamus üldlevinud tõstukitüüpe on saadaval elektrilise versioonina.

Elektritõstukeid kasutatakse enamasti sisetingimustes tasastel pindadel.