Kõigi õppekavas pakutud oskuste omandamiseks oli plaanitud 2-aastane õppeaeg, kuid enamik õpilasi õppis koolis lühemalt. Need on vaid paar väga põgusat ülestähendust selle pika 37 aastat tegutsenud Velise valla seltsi tegevusest, mis aga kaugeltki nii põgus ei olnud, vaid hoopis sügavam ja laiem. Koosolekule järgneb samas seltsi liikmete ühine perekondlik koosviibimine, millest Teie austavat osavõttu palume. Ringi siseselt moodustati kaks pritsiringi, kummaski 5 liiget ja osteti kaks kärupritsi.

Navigeerimismenüü

Kooli eesmärk laiemalt oli rahva kodukäsitöö oskuse elustamine ja edasiarendamine, kitsamalt elukutse andmine. Õppekavas olid rätsepatöö, kudumise jms kõrval ka toiduvalmistamine, köitmistööd, tarbe- ja iluasjade ning kunstlillede valmistamine. Kõigi õppekavas pakutud oskuste omandamiseks oli plaanitud 2-aastane õppeaeg, kuid enamik õpilasi õppis koolis lühemalt. Oli võimalus võtta tunde ka ühe või paari osaoskuse omandamiseks.

Koolis õppimise vanuse alampiir oli 15 aastat. Kursused olnud Velise alevikus, aga instruktor oli korteris Veski külas Mäe talus, tolleaegse seltsi esimehe Mihkel Lauteri kodus.

Liige ei ole pustitatud riigi suuruses

Kursused peeti Velise kihelkonna koolimajas ja vahemaa 3 km. Mihkel Lauter oli ka üks Velise Põllumeeste Seltsi asutajaid liikmeid. Kursuste päevilt oktoobris Kui teised valla seltsid ja ühingud haarasid oma tegevliikmed ainult kogukonna piires, siis Põllumeeste Seltsi liikmeid oli üle terve valla.

Peamised voimalused liikme suurendamiseks

Alates sellest ajast, kui organiseeriti piirkondlikud põllumeeste konvendid, oli Põllumeeste Seltsi tegevus paljuski sõltuv ja seotud konvendi üritustega, olles valla ulatuses nende organiseerijaks ja läbiviijaks. Igasugused põllumajanduslikud õppepäevad, seminarid. Jätkusid muidugi kursused, kuigi neid korraldasid nüüd ka teised seltsid jne.

Assistendiks palgati oma vallast pärit Vahi 2 aastases aianduskoolis õppinud Elmar Toots. Nimetatud ring tegi ära suuretöö Velise piirkonna vanade taluaedade korrastamisel ja uute rajamisel. Kujundati ja rajati hoonete ümbrusse iluaedu. Istutati ilupuid ja põõsaid, hekke.

18 liikme suuruse foto

Korraldati hoone välisvärvimise kursusi, mille tagajärjeks oli, et väga paljud, seni hallid ja luitunud elamud ja kõrvalhooned said uue rõõmsa värvikuue. Üldse muutus talude välisilme tunduvalt.

Ringi siseselt moodustati kaks pritsiringi, kummaski 5 liiget ja osteti kaks kärupritsi. Pritside ostmiseks saadi Põllutöökojalt toetust.

Kuidas suurendada liikme kuud

Pritsid võimaldasid aedades õigeaegselt läbi viia vajalikud taimekaitse tööd. Aianduse-mesinduse ringi tegevuse tagajärjel paranes piirkonnas tunduvalt ka mesindusalane olukord, mis siiani oli ebarahuldavas seisukorras.

Kahjuks sai ring tegutseda väga lühikest aega, vaevalt neli aastat ja likvideerus Aga peagi puhkenud sõda, koos pakasega hävitas väga palju ja jättis kõik pooleli. Keedukursused Velise Põllumeeste Seltsi tegevusest on ka perioodika lehekülgedele sattunud vaid üksikud read.

Natalie Johanson-Pärna

Seakasvatuse loengud olid ühes tegelikkude töödega; Velise Tiidu talus. Seakasvatuse päev Velisel. Tõusigade kasvatuse propaganda nädala puhul korraldatakse Velise vallamajas 3. Otli ja J. Mäletan ühte kahele õhtule jagatud loengut Loengud peeti Velise 6-kl.

Need on vaid paar väga põgusat ülestähendust selle pika 37 aastat tegutsenud Velise valla seltsi tegevusest, mis aga kaugeltki nii põgus ei olnud, vaid hoopis sügavam ja laiem. Püha müristus, või kulutavad kuus euri.

Stallion liige

Just nimelt, pea kolmveerand inimestest ei saa sellist palkagi, pensionäridest rääkimata. Kuidas on üldse võimalik, et nii eluvõõras inimene on sellisele ametipostile pandud.

Suurus keset peenise mees

Sellist liikmemaksu põhikirja lisamist peaks mõni targem inimene uurima, kas see on seadusega kooskõlas? Praegu tundub, et tahetakse rehepappi teha. Viive Olen ka pensionär ja lõpetan enam-vähem kindlalt oma liikmelisuse veebruarikuu jooksul.

  1. Anseküla teelistemaja võlub nii interjööri kui ka menüüga - Saarte Hääl
  2. Natalie Johanson-Pärna – Vikipeedia
  3. Kuipaljud kulutavad üleüldse kuus toidu ja pudipadi peale eurot?
  4. Ta õppis Torma kihelkonnakoolissamas sai ta ka kihelkonnakooli õpetaja kutse.
  5. Velise Põllumeeste Selts Oli raamatukogu seltsi kõrval teiseks seltskondlikuks organisatsiooniks, kes oma tegevust alustas pea vahetult sajandi algul
  6. Tarbijate ühistu kinnistab liikmed oma poodide külge - Saarte Hääl

Palju asju tuleb ikkagi Selverist osta. Tehku parem ruttu see uus suur pood Rae poe asemele valmis ja laiendagu kaubavalikut. Sama jutt käib ka maapoodide kohta, Muhus juba uus kerkib, ehk tehakse Leisi ka. Võib-olla astuks liikmeks kui natuke arvutan ja selles väidetavas kasus veenduda saan.

Kas Koovi mõte vilja kannab, selgub hiljemalt aasta pärast. Coov Lisatud: Ilmselt need pildistamise ajaks kuivainete sahvrist sinna loobitigi, et pilt värvilisem oleks. Colver Lisatud: Selver ja Coop ongi need kaks, kes peaksid kasvõi vähemalt Kuressaare linnast jalga laskma.