Gruppidevahelist erinevust ei täheldatud Madala energiasisaldusega dieedid 13 Soovitage ülekaalulistele täiskasvanutele madala energiasisaldusega tasakaalustatud dieeti — kcal päevas või — kcal vähem päevasest toiduenergia vajadusest , toetudes kehtivale riiklikule toitumis- ja liikumissoovituste juhendile. Lisaks oli välja toodud, et uuringutes on palju väljalangejaid ja paljud ravimid põhjustavad kõrvaltoimeid. Töörühm arutas, et toitumis- ja liikumissoovituste andmine vastavalt kehtivatele toitumis- ja liikumissoovitustele on tavasekkumine, mida saab Eesti kontekstis pidada standardkäsitluseks ehk patsientide nõustamisel tuleb lähtuda nendest soovitustest. Ka toitumist tuleb igapäevaselt jälgida," rääkis Ingerainen. Tulemuste kokkuvõte on rasvunud laste kohta, sest mitte ühessegi uuringusse ei olnud kaasatud ainult ülekaalulisi lapsi.

Toitumine Kirjeldus: Käesolevas magistritöös uuriti sotsiaalmajanduslike tegurite, liikumisaktiivsuse ja ekraaniaja seoseid ülemäärase kehakaaluga Eesti aastaste laste seas.

Liikme suuruse rasvumine

Magistritöö alaeesmärkideks oli kirjeldada ülekaalulisuse ja rasvumise levimusmäära, võrrelda normaal- ja ülekaaluliste ning rasvunud laste sotsiaalmajanduslikku olukorda, liikumisaktiivsust, ekraanide taga veedetud ja istuvatele tegevustele kulunud aega arvestades ka soovituslikke piire ning analüüsida nende tegurite ning ülekaalulisuse sh rasvumise omavahelisi seoseid. Magistritöös analüüsiti lapse andmeid, mis olid kogutud Ülekaalulisuse ja rasvumise levimusmäära soo, vanuserühma ning sotsiaalmajanduslike tegurite lõikes kirjeldati sagedustabelite abil ning nende tunnuste ja erinevate kehamassiindeksi kategooriate normaalkaal, ülekaal, rasvumine vahelisi seoseid testiti Fisheri täpse testiga.

Liikme suuruse rasvumine

Normaal- ja ülekaaluliste ning rasvunud laste liikumisaktiivsuse ning istumis- ja ekraaniaja võrdlemisel jagati vastavad tunnused tertiilide või kvartiilide põhjal. Ülemäärane kehakaal seostus vanuse ja liikumisajaga.

Liikme suuruse rasvumine

Vanema vanuserühma a.