Eesti on kindlasti demokraatlik riik. Nõuandva kogu soovituse põhjal teeb lõpliku otsuse parlamendi president, kes kuulutab selle otsuse ka plenaaristungil maha. Ja teiseks ma olen veendunud, et sotsiaalse õigluse probleeme ei lahenda eeskirjade või palgamäärade piiramisega — siis peaksime näiteks Eesti Energia juhi palgast peale hakkama —, vaid sellega, kuidas palga saajad neid summasid kasutavad. Üldkulude hüvitis Hüvitis on mõeldud kulutuste katmiseks valimisriigis, näiteks parlamendiliikme büroo haldamise kulud, telefoni- ja postikulud ning arvuti- ja telemaatikaseadmete ostmise, kasutamise ja hooldusega seotud kulud.

Me ei vali riigikokku inimesi vastavalt nende haridusele ja kogemusele kindlatesse komisjonidesse. Seega, tuleb leppida, et osades komisjonides on ka inimesi, kes ei ole valdkonna spetsialistid. Kuid mis ei tähenda, et neil ei pruugi olla head poliitilist ja tervemõistuslikku taipu.

Ühiskonnategelased küsivad, tõenäolised Euroopa Parlamendi liikmed vastavad

Kuid rahva armastus on äraarvamatu, ja võib juhtuda sedagi, et vale inimene satub valesse kohta. Vahel arutasime ka lihtsalt laiemalt ja üldisemalt, miks ja mida ning kuidas mõnes asjas teha,» selgitas Maruste.

Millised parlamendiliikmed on olemas

Arvestades parlamendis arutatavate küsimuste mitmekesisust ja keerukust, toetab parlamendi juhtkond tõlke ka konkreetseteks koosolekuteks valmistumisel ning aitab neil kursis püsida keeltes toimuvate muutuste ja uuendustega. Tõlgid on kogenud keeleinimesed, kes osutavad parlamendiliikmetele kõrgtasemel tõlketeenust.

Tõlkijate töö ei piirdu ainult tavapäraste ametitekstidega, nad kohandavad näiteks ka lühiuudiseid parlamendi netisaadete tarbeks ja videote subtiitreid ning esinevad koguni diktoritena.

Parlamendis töötab umbes koosseisulist tõlki.

Millised parlamendiliikmed on olemas

Peale selle on võimalik regulaarselt kasutada rohkem kui akrediteeritud välistõlki. Täiskogu istunginädalal on tööl kuni tõlki.

EL ei ole praegu enam vaid majandusühendus, tal on juba oluline roll ka välis- ja julgeolekupoliitika kujundajana. Ma arvan, et liikmesriigid ei peaks nii palju omatahtsi ELi mitte kuuluvate riikidega suhteid kujundama, vaid peaksid tegutsema senisest kooskõlastatumalt. Olen seitse aastat olnud Ida-Tallinna haigla nõukogus ja olen kursis, et olgu tööaja muudatustega või ilma, meil igal juhul ei jätku tulevikus arste.

Arstide väljaõpe on pikaajaline ning omal ajal riiklikku tellimust ka vähendati. Nüüd on seda taastatud, kuid probleem on endiselt. Üks võimalus oleks näiteks pakkuda viienda-kuuenda kursuse arstitudengitele praktiseerimisvõimalusi, loomulikult kogenud erialaarsti järelevalve all.

Lisaks sellele tuleb uuesti läbi käia meie haiglate reform ja selgelt paika panna, kui palju kõrgema etapi haiglaid meile vaja on. Kolmandaks peaksime püüdma viia tervishoiu rahastamist vähemalt Euroopa keskmisele tasemele.

Millised parlamendiliikmed on olemas

Ei, ma arvan, et jääme ikka selle süsteemi juurde, mis praegu kehtib. Tõsi, vanemad vastutavad küll lapse eest igas mõttes, kuid see, et vanemad hakkaksid lapse eest tegema ka poliitilisi valikuid, poleks õige.

Millised parlamendiliikmed on olemas

Lapse eest teeksid sel juhul valiku vanemad, nii et kuidas see siis välja kukuks — terve pere hääletaks Keskerakonna poolt? Lapsed ei pea ju olema samasuguse maailmavaatega nagu nende vanemad. Poliitikas osalemine, oma maailmavaate valimine on individuaalne. Ning see, kui keegi hakkaks laste arvu abil mõjutama valimistulemusi, poleks õige.

Ma arvan, et kui EP töötab ühtsetel alustel ja direktiivid kehtivad võrdselt kõigile, siis pole ju õige, et saadikud saavad erinevat palka. Olgu saadik suurest või väikesest liikmesriigist, vaesemast või rikkamast — kõik teevad ühesugust tööd. Pealegi, ma olen veendunud, et väikeste riikide saadikud, nagu näiteks Eesti, peavad rohkem töötama, et oma seisukohti kuuldavaks teha. Ma arvan, et ELis suhtutakse kõikidesse rahvustesse võrdselt, ja see on väga oluline.

Euroopa Liidu kliima- ja energiapakett

Setod ei peaks tundma end kuidagi ohustatult. Kui keegi hakkaks EPs läbi suruma mingeid meetmeid väikeste rahvakildude vastu, nende keele ja kultuuri vastu, siis ma kindlasti astuksin nende kaitseks välja ja kutsuksin üles ka teisi sama tegema. Ent ma ei usu, et keegi midagi sellist teha tahaks — väikesed rahvad ei ela ju mitte ainult Eestis, vaid ka mujal Euroopas. Minu meelest on Euroopa põhiline väärus inimesest hoolimine ja seda nimelt sotsiaalküsimuste kadu.

Keelekasutusest

Iga inimene on väärtus, kõiki peavad saama võrdse kohtlemise osaliseks. See puudutab võrdseid võimalusi taskukohase eluaseme soetamiseks, tööturul, sotsiaalvaldkonnas, hariduse saamisel. Eestis me nii kaugele veel jõudnud pole. Me pole senini täielikult ratifitseerinud sotsiaalhartat ning isegi ratifitseeritud artikleid ei suuda me täismahus täita. Me pole loonud ka piisavalt võimalusi hakkama saamiseks näiteks puuetega inimestele.

Email okt. Kuivõrd olen vedada võtnud Riigikogu liikme eetikakoodeksi koostamise, siis pöörduti ka minu poole küsimusega, mida ütleks eetikakoodeks selliste sõnavõttude kohta. Nii mõnegi parlamendi eetikakoodeksis on viide sellele, et parlamendiliige peaks kasutama korrektset keelt ning vältima sõnakasutusi, mis võivad olla solvavad. Tavaõigusel baseeruvates riikides nagu näiteks Suurbritannia, Uus-Meremaa, Iirimaa ja Kanada on mindud isegi nii kaugele, et eksisteerib nimekiri väljenditest, mis ei ole parlamendis sobilikud unparliamentary language. See nimekiri on ajas muutuv ja täienev vastavalt sellele, kuidas kujuneb praktika.

Võrdsete võimaluste osas on Eestis veel palju vaja ära teha. Valimistel ei saa lubada, et teen ära selle või teise — nii ei saa valimistele minna.

Parlamendiliikmetest lähemalt

Kuidas saaksin ma öelda, et leian EP liikme hulgas toetuse väga konkreetsele asjale? Ma aitan inimesi tegudega. Ma saan lubada, et ma töötan nii, et direktiivid ja dokumendid, mis vastu võetakse, ei riivaks Eesti huve. Ma seisan selle eest, et säiliks Eesti oma otsustusõigus.

Ning kui on võimalikud erisused, mis on Eestile vajalikud ja kasulikud, siis ma toetan neid.

Suunanäitaja uutele Riigikogu liikmetele

Kristiina Ojuland Reformi­erakond : 1. Lepingutele toetudes on EP roll suhteliselt tagasihoidlik. Kindlasti ei ole seal sellist võimalust, nagu liikmesriikide ministrite nõukogul, kus välisministrite tasemel tehakse kõige olulisemad otsused, mis siis ka ELi poolt ellu viiakse. Aga samas näen välispoliitilises plaanis kahte valdkonda, kus EP saab üle maailma väga jõuliselt kaasa rääkida. Need on inimõiguste kaitsmisega seotud valdkond ja arengupoliitikaga seotud valdkonnad.

Maruste: küll oleks hea töötada, kui neid parlamendiliikmeid poleks

Näiteks seesama Idapartnerlus, mis on saanud nüüd uue kuue, ka selle elluviimiseks on EPs võimalik teha poliitilist lobitööd. Ja minu kui potentsiaalse Eesti saadiku panus võikski olla Idapartnerluse valdkond, kus ma saaksin kaasa rääkida. Seda on mul raske kommenteerida, sest ma pole sellega kokku puutunud.

  1. Milliseid keeli Euroopa Parlamendis kasutatakse? | Uudised | Euroopa Parlament
  2. Peenise suurused 10-aastase poisi
  3. Kuidas suurendada liiget, nagu seda nimetatakse kreemiks
  4. Salajane viis liikme suurendamiseks
  5. Liikme mootmed 15 aasta jooksul
  6. Maruste: küll oleks hea töötada, kui neid parlamendiliikmeid poleks
  7. Euroopa Liidu kliima- ja energiapakett – Vikipeedia

Kui ma midagi välja pakuksin, siis kobaksin pimeduses. Enne, kui saaksin anda sellele kommentaari, peaksin põhjalikumalt asjaga tutvuma. Mina kui liberaal leian, et valimisõigus on vägagi üksikisiku otsust puudutav õigus.

Lapsed oma erinevates arenguetappides pole teatud maani küpsed otsuseid langetama. See on nii äraspidine idee, et on kummaline, et selliste asjadega välja tullakse.

Seda summat ei maksta välja parlamendiliikmele endale, vaid palgana tingimustele vastavatele ja kehtiva töölepinguga assistentidele ning samuti palgalt maksu koguvatele asutustele. Parlamendiliige võib tööle võtta mitut liiki assistente. Parlamendiliikmel on õigus võtta tööle kuni kolm või teatavatel tingimustel kuni neli registreeritud assistenti.

Kohalikud assistendid abistavad parlamendiliikmeid nende valimisliikmesriigis. Nende lepinguid haldab kvalifitseeritud makseagent, kes tagab maksu- ja sotsiaalkindlustuseeskirjadest kinnipidamise.

Kohalike assistentide lepingud on kas töölepingud või teenuste osutamise lepingud. Praktikandid võivad sooritada praktika kas Euroopa Parlamendis kohapeal või parlamendiliikme valimisliikmesriigis.

Millised parlamendiliikmed on olemas

Rohkem teavet töötasude kohta leiate siit. Sarnased piirmäärad on kehtestatud teenuseid osutavate juriidiliste isikute ja makseagentide suhtes.