Naise jaoks tähendab see vähem aega puhkamiseks, õppimiseks, enda eest hoolitsemiseks ja teisteks tegevusteks. See on hästi nähtav faasani näitel, kelle emased elavad isastest kaks korda rohkem, aga faasani isaslinnu paljunemisvõime sõltub mitte tema elu kestusest, vaid tema köitvusest emaste jaoks. Mõnedel juhtudel väljendub sooline dimorfism selliste tunnuste arenemisel, mis on ilmselt kahjulikud nende omanikele ning vähendavad nende eluvõimet.

Suurem sooline liige

Viimati muudetud Sooline võrdõiguslikkus pole mitte ainult põhiline inimõigus, vaid ka rahuliku, jõuka ja jätkusuutliku maailma vajalik alus. Praegusel ajal on üks viiest 15—49 aastasest naisest ja tütarlapsest kogenud füüsilist või seksuaalset vägivalda kuulise perioodi jooksul lähisuhte partneri poolt ning Tihti oodatakse tüdrukutelt suuremat panust koduses majapidamises ning abistamist õdede-vendade Suurem sooline liige hoolitsemisel, mistõttu ei jää koolitööde jaoks piisavalt aega või ei raatsi vanemad raha selle jaoks kulutada leides, et tütardest on rohkem kasu kodus.

Suurem sooline liige

Suurem osakaal kodustest majapidamistöödest ning laste eest hoolitsemistest langeb naiste õlule, mis ei ole nii ainult arengumaades, vaid täheldatav igas maailma piirkonnas. Naise jaoks tähendab see vähem aega puhkamiseks, õppimiseks, enda eest hoolitsemiseks ja teisteks tegevusteks.

Suurem sooline liige

Hoolimata sellest, et Positiivse arenguna saab välja tuua ka ülemaailmset naiste osaluse kasvu parlamendis: Kõrgeim naiste osakaal parlamendis on Rwandas Naistele ja tüdrukutele võrdse juurdepääsu tagamine haridusele, tervishoiule, inimväärsele tööle ja esindatus poliitilistes ning majanduslikes otsustusprotsessides soodustab jätkusuutlikku majandust ning on kasulik ühiskonnale.

Õigusaktide rakendamine, mis seotud naiste võrdõiguslikkusega töökohas ning naistele suunatud kahjulike tavade kasutamisega on paljudes maailma riikides levinud soolise diskrimineerimise lõpetamiseks ülioluline.

Suurem sooline liige

Mida sina teha saad: Juhi tähelepanu soolisele ebavõrdsusele seal, kus seda märkad!