Töötasu arvestamise kohustuse tekkimise aeg 1 Töötasu arvestamise kohustus tekib alates laevapere liikme tööle asumise päevast. Komisjoni liikmed võivad esitada küsimusi nii asjaomasele laevapere liikmele kui ka teistele isikutele, kelle ütlustel võib teo arutamisel tähtsust olla. Maaleminekuõigus 1 Laevapere liikmel on laeva sadamas või reidil seismise ajal õigus väljaspool oma tööaega kapteni või teda asendava isiku loal maale minna. Varasemalt on riigieelarvest Sotsiaalministeeriumi kaudu eriolukorra ajal Vabariigi Valitsuse määruse alusel Eesti Haigekassa kaudu tasutud tervishoiuteenuse osutajale või kiirabibrigaadi pidajale eritingimustel teenuste eest tervishoiuteenuste kvaliteedi ja kättesaadavuse tagamiseks riigieelarvega ettenähtud summa piires.

  • Eestist sooritatud ostude osakaal on suurenenud - Eesti E-kaubanduse Liit
  • Mereteenistuse seadus – Riigi Teataja
  • Kohalesõidukulud meretöölepingu sõlmimisel Kui laevapere liige peab tööle asuma laeval, mis ei asu meretöölepingu sõlmimise kohas, peab reeder korraldama oma kulul laevapere liikme sõidu laeva asukohta ning tagama talle toidu ja majutuse kohalesõidu ajal.

Riigikogu eelinfo esmaspäevaks, 5. Esimene lugemine — kolm eelnõu: Valitsuse algatatud riigieelarve seaduse muutmise seaduse eelnõuga SE tehakse muudatused, mis seonduvad riigi Esiteks laiendatakse ministeeriumi valitsemisala vahendite arvelt riigisisese toetusprogrammi elluviimisega seotud halduslepingu sõlmimise võimalust riigi osalusel asutatud sihtasutusele.

  1. Уходя на запад, километр за километром змеились песчаные дюны.

Teiseks täiendatakse seadust uue paragrahviga COVID põhjustava viiruse levikuga seotud kriisi leevendamiseks ette nähtud toetusprogrammide üldtingimuste kehtestamiseks. Valitsuse algatatud tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõuga SE luuakse seaduslik alus COVID põhjustava viiruse levikuga seonduvate meetmete kasutuselevõtuks, mille rahaline pool tagatakse riigi Varasemalt on riigieelarvest Sotsiaalministeeriumi kaudu eriolukorra ajal Vabariigi Valitsuse määruse alusel Eesti Haigekassa kaudu tasutud tervishoiuteenuse osutajale või kiirabibrigaadi pidajale eritingimustel teenuste eest tervishoiuteenuste kvaliteedi ja kättesaadavuse tagamiseks riigieelarvega ettenähtud summa piires.

Avaleht 10 kõige olulisemat asja, mida teada koroonaviirus

Samuti on varasemalt eraldatud Eesti Haigekassale COVID haigust põhjustava koroonaviiruse levikuga seotud mõjude ja tagajärgede leevendamiseks erakorraliselt raha Vabariigi Valitsuse reservfondist ning Vabariigi Valitsuse heakskiidul võetud kasutusele osaliselt Eesti Haigekassa reservkapital.

Valitsuse algatatud loovisikute ja loomeliitude seaduse ning sotsiaalmaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu SE. Loovisikute ja loomeliitude seadust muudetakse, et Kaupmehe paksuse rekord ette nähtud reservi saaks täiendavalt paigutada lisaraha.

Vabakutseliste loovisikute osa loomesektoris tervikuna on suurenenud ning ka töö tegemise viisid muutunud. Kindla tööandjata sihtrühm on kultuurivaldkonnas üks rohkem kannatanud tööturu osalisi.

Language switcher

Eelnõuga võimaldatakse maksta suuremale hulgale loovisikutele loometoetusi ning seoses koroonakriisiga leevendatakse ajutiselt ka toetuse taotlemise tingimusi. Loometoetus on kuue kuu jooksul makstav töötasu alammäära eurot suurune toetus.

Arvamused liikme suurendamine

Kuni Samuti on tal õigus saada loometoetust ka juhul, kui loometoetuse maksmisele eelnenud kuul on saadud kuni ühe loometoetuse suuruses tulu, töövõimetoetust või töövõimetuspensioni. Sarnased muudatused tehti seadusesse ka aasta tagasi, Suurenenud liige 5 paeva Püsiva iseloomuga muudatused puudutavad loomeliidu toetuse kujunemise aluseid.

Muudatusega nähakse ette, et loometoetuse reservi võib erandjuhul suurendada riigieelarvest või valitsuse selleks eraldatud vahenditest, kui seaduse sätestatud alusel eraldatud summast loometoetuste maksmiseks abivajajatele ei piisa. Püsiva iseloomuga on ka muudatus, millega määratakse nende vabakutseliste loovisikute, kes ei kuulu ühtegi loomeliitu, loometoetuste taotluste menetlejaks ja toetuste maksjaks Kultuuriministeerium.

Liikme suurus 13.

Kehtiva seaduse alusel on Suurenenud liige 5 paeva ülesanne loomeliitudel. Lisaks täpsustakse sotsiaalmaksu arvestamise korda olukorras, kus loovisik kuulub korraga mitmesse loomeliitu. Riigikogu liikme arupärimisele riigipiiri seaduse rikkumise kohta STS-operatsioonidel nr 57 vastab keskkonnaminister Tõnis Mölder.

Selle suurendamiseks vajate

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon. Kell 11 — komisjonide istungid Euroopa Liidu asjade komisjoni videoistungil — kell Sündmus Kell 16 — Riigikaitsekomisjoni liikmed osalevad komisjoni liikme Madis Millingu korraldatud gümnaasiumi ja kutseõppeasutuste riigikaitseõppe kursuse teemalisel ümarlaual.

Kutsutud on ka Kaitseliidu ülem brigaadikindral Riho Ühtegi, Kaitseministeeriumi kantsler Kristjan Prikk ja riigikaitseõpetajate esindus J. Tõnissoni nõupidamisruum. Riigikogu pressiteenistus.