Äriühingute liigid 1 Äriühing on täisühing, usaldusühing, osaühing, aktsiaselts ja tulundusühistu. Kui erikontrolli läbiviijad määratakse osanike poolt, kinnitavad osanikud ka nende tasustamise korra. Ühingul on õigus välja maksta stipendiumit ja preemiat 4. Kuhu pöörduda? Erikontrolli läbiviijad peavad hoidma osaühingu ärisaladust.

Ettevõtja Ettevõtja käesoleva seaduse tähenduses on füüsiline isik, kes pakub oma nimel tasu eest kaupu või teenuseid ning kellele kaupade müük või teenuste osutamine on püsiv tegevus, ning käesolevas seaduses sätestatud äriühing.

Kuidas suurendada liiget 2 kuud Ma suurendasin oma liikme fotot

Äriühingute liigid 1 Äriühing on täisühing, usaldusühing, osaühing, aktsiaselts ja tulundusühistu. Seaduses võib ette näha ka teisi äriühinguid. Füüsilisest isikust ettevõtja 1 Füüsilisest isikust ettevõtjaks võib olla iga füüsiline isik.

Kuidas suurendada liiget 2 kuud Suurim meessoost liikme suurus

Füüsilisest isikust ettevõtja, kelle ettevõtte tegevus tulenevalt tegevusala iseloomust on hooajaline, võib äriregistri pidajale teatada ettevõtte tegevuse algus- ja lõppkuupäeva. Ettevõtte tegevuse algus- ja lõppkuupäeva võib teatada ka ajutise tegutsemise korral.

Kuidas suurendada liiget 2 kuud Mida parem suurendada liikme suurust

Ettevõtja tegevusalad 1 Ettevõtja võib tegutseda tegevusaladel, millel tegutsemine ei ole seadusega keelatud. Äriühing, kes peab äriregistrisse esitama majandusaasta aruande, näitab lõppenud aruandeaasta tegevusalad ja uude aruandeaastasse kavandatud tegevusalad oma majandusaasta aruandes ega teata eraldi nende muutumisest.

Kuidas suurendada liiget 2 kuud Maailma liikme ja rahvaste suurus

Tegevusalast äriregistrisse teatamisel või majandusaasta aruandes näitamisel kasutatakse Eesti majanduse tegevusalade klassifikaatorit.