PARIMA KVALITEEDIGA
EESTIMAINE VÄRSKE KALA

Kaasaegsed ja kõrgtehnoloogilised tootmisprotsessid


Ecofarm TO Kalatöötlemiskeskus kuulub Eestimaistele vesiviljelejatele-kalakasvatajatele, kes on täielikult muutnud arusaamu siiani toiminud kalakasvatusest ja viinud selle kõrgtehnoloogiliste tootmisprotsesside kasutamisega tasemele, mis tagab loodussäästlikuse, kalade kontrollitud kasvuahela ja ilmastikust sõltumatu aastaringse stabiilse tootmistsükli.

  • Ecofarm To Kalatöötlemiskeskuse toodanguna saab pakkumisel olema käepärases ja transpordikindlas väikepakendis fileed ning steakid forellist ja tuurast. Liigipõhiselt on võimalik tarnida poelettidele erinevaid kalafileesid ja poolfabrikaate umbes 24 tunni jooksul peale eluskala saabumist kalatöötlemiskeskusesse.

  • Värske kala kalatöötlemiskeskus teostab eestimaisele kalale esmatöötlust, mille käigus väärindatakse värske ja kontrollitud tootmistsükliga kodumaine kala. Toodang pakendatakse transpordikindlatesse väikepakenditesse ja keskusest juhitakse logistikat toodandu kiireimaks jõudmiseks tarbijani – kogu kalatöötlemisprotsess saab olema kiire ja uusimat kaasaegset tehnoloogiat kasutades, et säiliks kalade värskus ja kvaliteet.

“Oleme kodumaise kala kasvatamise ja töötlemise nimel teinud juba hulk aastaid tõsist tööd ja see kalatöötlemiskeskus on järjekordne samm lähemale hetkele, mil saame pakkuda eestimaalastele stabiilselt kodumaist värsket ja tervislikku kalavalikut.”

Kaasaegne ja uudne Ecofarm TO Kalatöötlemiskeskus kuulub Eestis vesiviljelusega tegelevale viiele kalakasvatajale. Tegemist on täiesti uue ajastu kalakasvatusfarmidega, kus juhtimine ja jälgmine on täielikult viidud elektroonikale, seda nii söötmise kui ka hoolduse osas. Tegemist on aastaringsete tootmisüksustega, mis kinnise veetsirkulatsiooni tingimustes, riimvees, tagavad stressi- ja parasiitidevaba kasvukeskkonna meie toidukaladele. Loodussäästlikud kalafarmid on meie kliimast sõltumatud ja avatavale kalatöötlemiskeskusele tagatakse pidev, stabiilne ja kvaliteetne tooraine ning tarbijale aastaringe kodumaine, tervislik ja keemiavaba värske kala.

„Meie farmides kasvatatud kalade kasvuahelad on kontrollitud, kasutame kvaliteetset sööta ja vastutame oma toodangu tervislikkuse ja hea maitse eest.“